Desfășurare activități didactice

12 februarie 2021

[actualizare articol 10.03.2022]

Decizia senatului privind de desfășurarea activităților începând cu data de 10 martie 2022:

[actualizare articol 19.02.2022]

Decizia senatului privind de desfășurarea activităților începând cu data de 21 februarie2022:

Hotarare-senat-1458-17.02.2022-desfasurarea-activitatiiDownload

[actualizare articol 19.11.2021]

Decizia senatului privind de desfășurarea activităților începând cu data de 29 noiembrie 2021:

[actualizare articol 11.11.2021]

Decizia senatului privind desfășurarea activităților în perioada 15 noiembrie – 05 decembrie 2021:

[actualizare articol 05.11.2021]

Decizia senatului privind desfășurarea activităților în perioada 8-14 noiembrie 2021:

[actualizare articol 26.10.2021]

Conform HS Nr.10299/26.10.2021, Senatul UTCB decide:
În 01÷07 Noiembrie 2021, scenariile de organizare și desfășurarea activităților didactice în Universitatea Tehnică de Construcții București sunt următoarele:

[actualizare articol 15.10.2021]

Decizia senatului privind desfășurarea activităților în perioada 18 -31 octombrie 2021:

[actualizare articol 08.10.2021]

Decizia senatului privind desfășurarea activităților în perioada 11-17 octombrie 2021:

[actualizare articol 01.10.2021]

Conform Hotărârii Senatului din data de 1 octombrie 2021, activitățile didactice se vor desfășura exclusiv online în săptămâna 4-10 octombrie 2021.

[actualizare articol 16.09.2021]

Activitățile didactice de predare și de evaluare a studenților, precum și examenele de finalizare a studiilor se vor desfășura în sistem față în față (Scenariul 1 – Participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor studenților / cursanților în universitate cu respectarea tuturor prevederilor Ghidului UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție și a regulilor impuse de legislația aplicabilă în vigoare) pentru studenții înmatriculați la studiile universitare de licență, master și doctorat din toți anii de studii, precum și pentru cetățenii străini înmatriculați la programul An Pregătitor de Limba Română și a cursanților Colegiului Terțiar Non-universitar. Fac excepție activitățile didactice de predare a cursurilor, care se vor desfășura în sistem online. Alte excepții de la acest scenariu pot fi aprobate de către Consiliul de Administrație al UTCB, la propunerile justificate ale facultăților, Școlii Doctorale, Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Colegiului Terțiar Non-universitar.

Pentru studenții aflați în anii de finalizare a studiilor, pentru elaborarea proiectelor de diplomă, lucrărilor de licență/disertație este posibilă interacțiunea față-în-față dintre cadrele didactice îndrumătoare și studenți, cu condiția existenței acordului reciproc, cu respectarea tuturor prevederilor Ghidului UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție și a regulilor impuse de legislația aplicabilă în vigoare. În lipsa acordului reciproc, interacțiunea dintre cadrele didactice îndrumătoare și studenți se va face online.

Activitatea de practică studențească se va desfășura în Scenariul 2 – Participare în sistem mixt, cu respectarea tuturor prevederilor Ghidului UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție și a regulilor impuse de legislația aplicabilă în vigoare. Consiliul de Administrație și Senatul UTCB vor analiza săptămânal (în ultima zi lucrătoare a săptămânii) contextul epidemiologic, sau la depășirea ratei de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din municipiul București de 6 la mia de locuitori, și vor actualiza scenariile aplicate.

[actualizare articol Iulie 2021]

În perioada 26.07.-26.09.2021 activitățile didactice de evaluare a studenților, precum și
examenele de finalizare a studiilor se vor desfășura în sistem online (Scenariul 3 – Participarea tuturor studenților / cursanților la activități didactice on line) pentru studenții înmatriculați la studiile
universitare de licență și master din toți anii de studii, precum și pentru cetățenii străini înmatriculați la programul An Pregătitor de Limba Română.

Activitatea de practică studențească se va desfășura în Scenariul 2 – Participare în sistem
mixt, cu respectarea tuturor normelor de protecție din Ghidul UTCB privind instituirea de măsuri
sanitare și de protecție și a regulilor impuse de legislația aplicabilă în vigoare.

În cazul studenților înmatriculați la studii universitare de doctorat, activitățile de pregătire
doctorală (activități de cercetare, lucrări practice, laboratoare organizate cu prezență fizică) se vor
desfășura în Scenariul 2 – Participare în sistem mixt, cu respectarea tuturor normelor de protecție din Ghidul UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție.

Pentru studenții aflați în anii de finalizare a studiilor, pentru elaborarea proiectelor de
diplomă, lucrărilor de licență / disertație este posibilă interacțiunea față-în-față dintre cadrele didactice îndrumătoare și studenți, cu condiția existenței acordului reciproc, cu respectarea tuturor normelor de protecție din Ghidul UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție. În lipsa acordului reciproc, interacțiunea dintre cadrele didactice îndrumătoare și studenți se va face online.

Consiliul de Administrație și Senatul UTCB vor analiza din nou, în ultima decadă a lunii
septembrie, contextul epidemiologic și cadrul legal și vor actualiza scenariile aplicate.

Secretariatul universității, Decanatele Facultăților, conducerile Departamentelor, a Direcțiilor,
a Serviciilor, precum și toate persoanele implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Decizie Iulie 2021 desfasurare activitati didactice 26.07-26.09.2021

[actualizare articol Mai 2020]

În perioada 16 mai – 23 iulie activitățile didactice de predare și de evaluare a studenților, precum și examenele de finalizare a studiilor se vor desfășura în sistem online (Scenariul 3 – Participarea tuturor studenților / cursanților la activități didactice on line) pentru studenții înmatriculați la studiile universitare de licență și master din toți anii de studii, precum și pentru cetățenii străini înmatriculați la programul An Pregătitor de Limba Română. 

În cazul studenților înmatriculați la studii universitare de doctorat, activitățile de pregătire doctorală (activități de cercetare, lucrări practice, laboratoare organizate cu prezență fizică) se vor desfășura în Scenariul 2 – Participare în sistem mixt, cu respectarea tuturor normelor de protecție din Ghidul UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție. 

Pentru studenții aflați în anii de finalizare a studiilor, pentru elaborarea proiectelor de diplomă, lucrărilor de licență/disertație este posibilă interacțiunea față-în-față dintre cadrele didactice îndrumătoare și studenți, cu condiția existenței acordului reciproc, cu respectarea tuturor normelor de protecție din Ghidul UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție. În lipsa acordului reciproc, interacțiunea dintre cadrele didactice îndrumătoare și studenți se va face online.  

Activitatea de practică studențească se va desfășura în Scenariul 2 – Participare în sistem mixt, cu respectarea tuturor normelor de protecție din Ghidul UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție și a regulilor impuse de legislația aplicabilă în vigoare. 

Consiliul de Administrație și Senatul UTCB vor analiza din nou, în ultima decadă a lunii iulie, contextul epidemiologic și vor actualiza, dacă este cazul, scenariile aplicate.

[actualizare articol Aprilie 2020]

[actualizare articol Martie 2020]

În perioada 15 martie – 15 aprilie 2021 activitățile didactice se vor desfășura astfel:

în sistem online (Scenariul 3 – Participarea tuturor studenților/cursanților la activități didactice online) pentru studenții înmatriculați la studii universitare de licență și de master din toți anii de studii, precum și pentru cetățenii străini înmatriculați la programul Anul Pregătitor de Limba Română;
în sistem mixt (Scenariul 2 – Participare în sistem mixt), cu respectarea tuturor normelor de protecție din Ghidul UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție, pentru studenții înmatriculați la studii universitare de doctorat pentru activitățile de pregătire doctorală (activități de cercetare, lucrări practice, laboratoare organizate cu prezență fizică).
Pentru studenții aflați în anii de finalizare a studiilor, pentru elaborarea proiectelor de diplomă, lucrărilor de licență / disertație este posibilă interacțiunea față-în-față dintre cadrele didactice îndrumătoare și studenți, cu condiția existenței acordului reciproc, cu respectarea tuturor normelor de protecție din Ghidul UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție. În lipsa acordului reciproc, interacțiunea dintre cadrele didactice îndrumătoare și studenți se va face online.

Consiliul de Administrație și Senatul UTCB vor analiza din nou, la jumătatea lunii aprilie, contextul epidemiologic și vor actualiza, dacă este cazul, scenariile aplicate.

Mai multe detalii găsiți în decizia rectorului din data de 15.03.2021 emisă în urma votului Consiliului de Administrație din data de 10.03.2021 și a votului consultativ al Senatului UTCB din data de 12.03.2021.

[Februarie 2020]

În semestrul II al anului universitar 2020-2021 activitățile didactice se vor desfășura astfel:

Pentru studenții aflați în anii de finalizare a studiilor, pentru elaborarea proiectelor de diplomă, lucrărilor de licență / disertație este posibilă interacțiunea față-în-față dintre cadrele didactice îndrumătoare și studenți, cu condiția existenței acordului reciproc, cu respectarea tuturor normelor de protecție din Ghidul UTCB privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție. În lipsa acordului reciproc, interacțiunea dintre cadrele didactice îndrumătoare și studenți se va face online.

Consiliul de Administrație și Senatul UTCB vor analiza din nou, la jumătatea lunii martie, contextul epidemiologic și vor actualiza, dacă este cazul, scenariile aplicate.

Pentru mai multe detalii verificați decizia rectorului din data de 12.02.2021 emisă în urma votului Consiliului de Administrație din data de 10.02.2021 și a votului consultativ al Senatului UTCB din data de 11.02.2021:

 
Skip to content