Anunț de finalizare implementare proiect – cod SMIS 123709

20 decembrie 2022

Modernizarea și echiparea infrastructurii de educație specifică domeniului Ingineria Sistemelor în scopul creșterii capacității de integrare socio-profesionala pe piața muncii a viitorilor specialiști.

echiparea infrastructurii de educație specifică domeniului Ingineria Sistemelor în scopul creșterii capacității de integrare socio-profesională pe piața muncii a viitorilor specialiști”, cod SMIS 123709, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 10, Prioritatea de Investiții 10.1, Obiectiv specific 10.3, anunță finalizarea implementării activităților proiectului.

           Valoarea totală a proiectului este de 1,938,684.17 lei, din care 1,819,469.48 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă (respectiv valoarea din FEDR de 1.485.281,21 lei – 80% și din Bugetul național de 334.188,27 lei – 18%). Contribuția proprie eligibilă a beneficiarului la proiect a fost de 37.132,03 lei. Programul Operațional Regional este implementat la nivel național de AM POR – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar la nivel regional de OI ADR BI – Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov care a monitorizat implementarea acestui proiect.

          Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și a dotării Facultății de Hidrotehnică, pentru asigurarea unui proces educațional la standarde europene și a creșterii participării studenților la procesul educațional.

          Rezultatele obținute la finalizarea implementării proiectului sunt:

  1. Îmbunătățirea procesului educațional prin dotarea Facultății de Hidrotehnică cu echipamente informatică aplicată și automatică, respectiv elemente de dotări.
  2. Îmbunătățirea infrastructurii aferente Facultății, prin lucrări de reabilitare a căilor de acces, a instalațiilor sanitare și electrice, inclusiv introducere facilități pentru persoanele cu dizabilități

          Durata implementare : 58 luni (perioada de implementare estimată fiind 01.06.2018-31.03.2023, însă activitățile s-au finalizat mai devreme, respectiv la data publicării prezentului Comunicat).

         Locul de implementare : Bd. Lacul Tei, nr.122-124, sector 2, cod poștal 020396, Mun.București

Mai multe detalii și contact aici: https://utcb.ro/wp-content/uploads/2022/12/Proiect-123709.pdf

 
Skip to content