Anunțuri pentru studenții cazați în cămin

16 octombrie 2020

[Actualizare articol 20.10.2020 ora 21.00]

Protocol UTCB cu privire la determinarea și managerierea cazurilor de infectare cu COVID19 în cămine / The Protocol of the Technical University of Civil Engineering Bucharest on the Identification and Management of SARS-COV-2 Cases in the Halls of Residence

Cazul în care studentul cazat în unul din căminele UTCB consideră că este simptomatic / Where the student accomodated in one of the UTCB halls of residence considers he/she is symptomatic.

Pasul 1/ Step1. Anunță universitatea printr-un email la: serviciulsocial@utcb.ro cu următorul conținut: / The student shall inform the university by email at: serviciulsocial@utcb.ro with the following content:

Pasul 2 / Step 2. Serviciul social anunță administratorul pentru a-i furniza studentului o sticlă de biocid și un termometru pentru a putea defini corect simptomele pentru consultația medicală telefonică. / The Social Department shall notify the administrator to provide the student with a bottle of biocide and a thermometer so that he/she can correctly define the symptoms for the telephone medical consultation.

Pasul 3 / Step 3. Serviciul social anunță Cabinetul Medical al UTCB (în cazul în care mediul rămâne la universitate și nu este detașat la un spital sau DSP) sau studentul este îndrumat să apeleze medicul de familie. / The Social Department shall notify the UTCB Medical Office about the case (if the doctor remains at university and is not seconded to a hospital or Public Health District Authority) or the student shall be instructed to call the family doctor.

Pasul 4/ Step 4.. Definirea dacă simptomele sunt de COVID-19 și recomandarea de izolare sau testare. Establishing whether the symptoms are charactaristic of SARSCOV-2 infection and making recommendations regarding isolation or testing.

Simptomatologie COVID / SARS-COV-2 symptoms

Cazul studentul care s-a testat și așteaptă rezultatul / Where the student has been tested and awaits the test results

Pasul 1 / Step 1. Anunță universitatea printr-un email la: serviciulsocial@utcb.ro cu următorul conținut: / The student shall inform the university by email at: serviciulsocial@utcb.ro with the following content:

Pasul 2 / Step 2. Izolarea în cameră până la aflarea rezultatului și relocarea colegului de cameră, în cazul în care este nevoie. Room isolation until the release of the test results and the relocation of the roommate if need be. .

Cazul în care studentul este declarat cu virusul COVID 19 / Where the student is declared to be infected with SARS-COV-2 virus

Pasul 1 / Step 1. Anunță universitatea printr-un email la: serviciulsocial@utcb.ro cu următorul conținut: / The student shall inform the university by an email to serviciulsocial@utcb.ro with the following content:

Pasul 2 / Step 2. Anunțarea DSP de către student și apoi de către universitate. / The student, then the university shall notify the Public Health District Authority.

Pasul 3 / Step 3. Anchetă epidemiologică internă prin care studentul primește telefon de la Cabinetul Medical al UTCB și de la administrația căminului și trebuie să menționeze dacă a intrat în contact cu alte persoane cazate în căminele UTCB. / Internal epidemiological investigation by means of which the student is contacted by phone from the university Medical Office and the Hall Administration. The student must state whether he/she has been in contact with other people accomodated in the UTCB halls or not.

Pasul 4 / Step 4. Livrarea alimentelor / Food Delivery

Studenții care observă nereguli sau încălcări ale prezentului protocol sau ale reglementărilor naționale sunt rugați să anunțe de urgență administrația sau prin email la serviciulsocial@utcb.ro. / Students who notice misconduct or violations of this protocol or national regulations are required to notify the administration urgently or the Social Department by email to serviciulsocial@utcb.ro .

Încălcarea prevederilor prezentei proceduri se sancționează cu pierderea definitivă a locului de cazare în căminele UTCB și anunțarea organelor de competență juridică. / Violation of the provisions of this procedure shall be sanctioned with the permanent loss of accommodation in UTCB halls of residence and the notification of the legal authorities.

[Actualizare 16 octombrie 2020, ora 17.00]

Vă informăm că în conformitate cu HG nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, la apariția în spațiile destinate cazării studenților a trei cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de șapte zile consecutive, se instituie măsura închiderii căminului pentru o perioada de 14 zile.

We inform you that in accordance with GD no. 856 of October 14, 2020 on the extension of the alert status on the Romanian territory starting with October 15, 2020, as well as the establishment of the measures applied during it to prevent and combat the effects of the COVID-19 pandemic, when in the students dorm rooms there will appear three cases of infection with SARS-CoV-2 virus within seven consecutive days, the measure of closing the student accommodation for a period of 14 days is established.

On vous informe que conformément à GD no. 856 du 14 octobre 2020 sur l’extension du statut d’alerte sur le territoire roumain à partir du 15 octobre 2020, ainsi que la mise en place des mesures appliquées lors de celle-ci pour prévenir et combattre les effets de la pandémie COVID-19, lors de l’hébergement des étudiants il apparait trois cas d’infection par le virus SRAS-CoV-2 en sept jours consécutifs, la mesure de fermeture du foyer est établie pour une période de 14 jours.

 
Skip to content