Competiție internă pentru finanțarea proiectelor de cercetare științifică

17 iunie 2021

Ministerul Educației (ME) a constituit un fond dedicat finanțării cercetării științifice universitare pentru atingerea următoarelor obiective:

Din fondurile alocate Universității Tehnice de Construcții Bucuresti pentru finanțarea cercetării științifice universitare, cel puțin jumătate se vor repartiza intern unor proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare, în funcție de punctajul obținut atât de propunerea de proiect, cât și de echipa de realizare a proiectului. Restul fondurilor vor fi utilizate pentru susținerea Școlii Doctorale și a altor activități din sfera CDI (Anelis, etc).

Pagina competiției se află aici: https://utcb.ro/cercetare/cercetarea-la-utcb/competitia-interna/ (unde se găsesc anexele propunerii de proiect în fomat editabil)

 
Skip to content