Conf. univ. dr. mat. Ileana Gabriela BUCUR

Date de contact

Tel.: 021 252.42.80 /

E-mail: ileana.bucur@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Descriere activități de cercetare

Linkuri cercetare

Google Scholar Research Gate Researcher Id