Anunt privind desfasurarea Conferintei de deschidere a proiectului cu titlul „Oferte educaţionale noi şi flexibile în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar tehnic conforme cu cerinţele pieţei muncii în schimbare”, cod MySMIS POCU/320/6/21/122333

12 septembrie 2019

Comunicat de Presa 10 septembrie 2019

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti anunta ca pe data de 18.09.2019, la sediul acesteia din bd-ul Lacul Tei, nr. 122-124, sector 2, Bucuresti, in incinta Faculatii de Hidrotehnica, etajul II, Amfiteatrul Radu Priscu, va avea loc Conferinta de deschidere a proiectului POCU/320/6/21/122333, avand titlul „Oferte educaţionale noi şi flexibile în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar tehnic conforme cu cerinţele pieţei muncii în schimbare”. Obiectivul general al proiectului este cresterea ratei de acces si participarii in invatamantul tertiar non-universitar, a cresterii atractivitatii ofertelor educationale din invatamantul tertiar universitar si non-universitar, in scopul de a oferi programe de studii bazate atat pe nevoile cursantilor/studentilor dar si adecvate unei piete de munca aflata in continua miscare. Printre rezultatele previzionate ale proiectului se pot enumera: un raport cu cerintele pietei muncii, dezvoltarea/redefinirea a 6 programe de studiu din invatamantul tertiar universitar, dezvoltarea unui program de studiu in invatamantul tertiar non-universitar tehnic, intalniri cu reprezentanti ai firmelor si cu elevii de liceu, discursuri motivationale pentru studenti, programe de formare continua pentru personalul didactic si implementarea de anumite metode moderne de transmitere a cunostintelor disciplinelor din cadrul ofertelor educationale diversificate prin dezvoltarea unei platforme educationale Cloud. Proiectul este implementat în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea Valahia din Târgovişte, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea Politehnica Timişoara si S.C. Omega Trust S.R.L. pe o perioada de implementare de 30 luni. Valoarea totală a proiectului este de 5.997.102,69 lei, astfel: asistenţa nerambursabilă – 5.862.547,47 lei (5.085.576,87 lei asistenţă financiară nerambursabilă prin Fondul Social European si 776.970,60 lei asistenţă financiară nerambursabilă din Bugetul naţional) si 134.555,06 lei cofinanţare din partea Beneficiarului. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

[Giorgian NECULOIU – Manager de proiect — 0729.388.007]