Creșterea vizibilității internaționale a UTCB

1 iunie 2018

În cadrul Contractului Instituţional CNFIS-FDI-2018-0093 privind creşterea vizibilităţii internaţionale a UTCB este prevăzută finanţarea participării cu prezentări a 5 cadre didactice tinere (asistenţi) în cadrul unor congrese/conferinţe/workshop-uri internaţionale.

Finanţarea aprobată acoperă o taxă de participare (350 EURO), cheltuieli de transport (300 EURO), cazare 3 nopţi (360 EURO) şi diurnă pentru 4 zile (140 EURO). Există posibilitatea compensării între aceste valori (cu excepţia diurnei care este fixă) şi redistribuirea între diferite mobilităţi (în funcţie de destinaţie).

Perioada de desfăşurare a congreselor/conferinţelor/workshop-urilor pentru care se poate acorda finanţarea este 1 iunie 2018 – 15 decembrie 2018 (perioada Contractului Instituţional).

Candidaţii trebuie să fie autori principali (eventual co-autori) ai studiului/cercetării respective, ai comunicării ştiinţifice rezultate şi ai prezentării din cadrul manifestării.

Acordarea finanţării se va face pe baza selecţiei candidaţilor de către o comisie propusă de echipa de management a proiectului şi aprobată de conducerea UTCB. Criteriile de selecţie vor fi anunţate până pe data de 1 iunie, în principal fiind luată în considerare relevanţa comunicării ştiinţifice şi importanţa manifestării unde va fi prezentată.

Valoarea alocată prin program poate fi suplimentată prin fonduri personale, contracte sau alte surse (în cazul în care, spre exemplu, cheltuielile de transport sunt mai mari).

În vederea alocării acestor fonduri propunem ca informaţia să fie diseminată de la nivelul CA către decanate, DMCDI şi în continuare către departamentele didactice, în vederea informării potenţialilor candidaţi.

O primă etapă de depunere a candidaturilor se va face în perioada 1 – 7 iunie 2018. Candidaţii vor transmite prin e-mail la iro@utcb.ro o cerere de participare la selecţie, împreună cu informaţii relevante privind subiectul comunicării ştiinţifice, data şi locul unde se desfăşoară evenimentul.

În cazul în care numărul de solicitări va fi mai mic decăt participările aprobate, într-o etapă ulterioară se vor accepta şi cereri din partea şefilor de lucrări.

UPDATE

Director proiect FDI,
Prof.dr.ing. Tudor BUGNARIU