Evenimentul de deschidere al proiectului EU-CONEXUS

3 decembrie 2019

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti organizează în data de 10 decembrie 2019 evenimentul de promovare a proiectului european EU-CONEXUS – European University for Smart Urban Coastal Sustainability: Universitatea Europeană pentru Dezvoltarea Durabilă Inteligentă a Zonelor Urbane de Coastă. Proiectul este administrat de un consorțiu academic format din șase universități europene, printre care se numără Universitatea Tehnică de Construcții București, Universitatea La Rochelle (LRUniv), Franța, Universitatea de Agricultură din Atena (AUA), Grecia, Universitatea din Klaipeda (KU), Lituania, Universitatea Catolică din Valencia (UCV), Spania și Universitatea din Zadar (UNIZD), Croația.

Deschiderea manifestării de promovare va avea loc în 10 decembrie a.c., la ora 14:30, în amfiteatrul I2-Mihail Hangan, clădirea Facultăţii de Construcţii Civile Industriale şi Agricole, campusul Tei, Bd. Lacul Tei nr. 122-124.

Evenimentul își propune să realizeze o întâlnire a reprezentanţilor administrației centrale și locale, industriei de construcții, asociațiilor profesionale, asociațiilor neguvernamentale și mass-media, precum şi a partenerilor şi finanţatorilor Universităţii noastre și, de asemenea, să reunească idei, propuneri, soluţii ale părţilor interesate (stakeholderi-lor) de pe piaţa construcţiilor din România. Cu această ocazie, organizatorul va dezbate, alături de asociațiile profesionale, patronate și autoritățile publice centrale și locale, problemele actuale și de perspectivă ale domeniului de inginerie a construcțiilor.
Acest eveniment de promovare, semnificativ pentru dezvoltarea conceptului de Universitate Europeană în ţara noastră şi la nivelul Uniunii Europene, marchează şi o etapă de progres a învățământului superior naţional de construcții.

Proiectul se derulează timp de trei ani, iar la finalul acestuia Universitatea Europeană pentru Dezvoltare Durabilă Inteligentă a Zonelor Urbane de Coastă (EU-CONEXUS 2) va fi pregătit, alături de partenerii săi din Franţa, Grecia, Spania, Lituania şi Croaţia un program de Universitate Europeană integrat, multidisciplinar, multilingvistic şi innvator, cu abordare bazată pe provocări, concentrată pe dezvoltarea digitală, urbană, durabilă a zonelor de coastă, implicând părţi interesate regionale economice şi sociale, utilizând metode de predare şi învăţare inovatoare şi bazate pe TIC (tehnologii informaţionale şi de comunicare).
Alegerea zonelor de coastă este o consecinţă logică a specializării tematice şi a dezvoltării instituţionale a consorţiului format din cele 6 universităţi menţionate mai sus, care se concentrează în obiective-cheie precum personalizarea programelor de studii prin intermediul unei curricule noi şi flexibile, prin promovarea abordărilor multi şi trans-disciplinare, prin utilizarea metodelor noi şi inovatoare de predare şi învăţare bazate pe TIC, prin includerea experienţelor practice şi profesionale.
Proiectul EU-CONEXUS – Universitatea Europeană pentru Dezvoltare Durabilă Inteligentă a Zonelor Urbane de Coastă este finanțat prin Programul EU pentru educație, formare, tineret și sport Erasmus+, acțiunea KA2, Cooperare pentru inovare și schimburi de bune practici, proiecte de parteneriat strategic, anunțul pilot de proiecte: EAC-A03-2018.

 
Skip to content