Infrastructură informatică integrată pentru realitate virtuală în managementul construcțiilor – ViLa

7 octombrie 2020

În cadrul proiectului ViLa, studenții Universității Tehnice de Construcții București, pot participa la cursuri pentru utilizarea produselor software care fac parte din ansamblul de programe Building Information Modelling (B.I.M): Revit, Sketchup, Navisworks. Înscrierile se fac începând cu 12.10.2020, iar cursurile vor fi desfășurate online pe platforma TEAMS. Durata cursurilor, 6 săptămâni (26 octombrie – 30 noiembrie 2020).

Informații suplimentare vor fi comunicate prin platforma TEAMS acces aici: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af25a9c73d4c047abb2893a4d8df50163%40thread.tacv2/1602051158388?context=%7b%22Tid%22%3a%22d2cf5b37-3934-4c3a-8702-576fe8545eaa%22%2c%22Oid%22%3a%2285871e1a-b25c-4452-9ca8-dcceaf95e3b8%22%7d

 
Skip to content