Laborator de Infrastructură informatică integrată pentru realitate virtuală în managementul construcțiilor – ViLa

31 octombrie 2019

Obiectivele proiectului:

Dezvoltarea de noi competențe manageriale și digitale în domeniul construcțiilor prin îmbunătățirea calității serviciilor educaționale asigurate de Universității Tehnice de Construcții București (UTCB).

Os1. Crearea unui Laborator de Management și realitate virtuală ViLa, care își propune să dezvolte și să aplice tehnicile de management în construcții într-un format unic, colaborativ și inovator cu certe beneficii pentru studenți, profesori și piața construcțiilor, pana in decembrie 2019.

Os 2. Creșterea nivelului de pregătire a personalului didactic care predă discipline aferente managementului construcțiilor/managementului proiectelor de construcții pentru utilizarea BIM/BIMM în activitățile profesionale cu caracter didactic .

Os 3. Creșterea nivelului de informare în rândul a aproximativ 300 de persoane interesate de sectorul construcțiilor cu privire la oportunitățile educaționale disponibile prin utilizarea realității virtuale în cadrul UTCB.

Obiectivele propuse sunt în concordanță cu viziunea UTCB, conform planului strategic pentru perioada 2016-2020, care vizează, în ansamblul său, dezvoltarea generală a Universității Tehnice de Construcții București, creșterea accentuată a vizibilității universității la nivel național și internațional, creșterea eficacității și eficienței serviciilor de instruire a studenților și a performanței în cercetarea științifică.

Activități asumate:

A1. Modernizarea bazei materiale existente în cadrul UTCB prin crearea unui Laborator de management în construcții care utilizează realitate virtuală (ViLa).

Prima activitate este una de dotare a unui spațiu aparținând Universității Tehnice de Construcții București care să funcționeze ca un Laborator de Management în Construcții, utilizabil în cadrul tuturor programelor de management din cadrul UTCB, precum și pentru a ajuta și alte laboratoare ale UTCB în managementul proiectelor lor. Pentru dotarea laboratorului propunem achiziționarea următoarelor obiecte: videoproiector, ecran de proiecție, calculatoare, ochelari VR și touch control VR, imprimantă multifuncțională, router Wi-Fi.

A.2. Organizarea unei serii de instruire a personalului didactic care predă discipline aferente managementului construcțiilor/managementului proiectelor de construcții pentru utilizarea BIM/BIMM în activitățile profesionale cu caracter didactic.

A 3. Organizarea unei sesiuni de comunicări științifice studențești în managementul de proiect, în care este încurajată prezentarea de lucrări care includ proiecte dezvoltate prin utilizarea de software specifice.

A 4. Organizarea unei campanii de promovare a importanței competențelor manageriale și digitale în domeniul construcțiilor, cu promovarea laboratorului de management în construcții și a oportunităților disponibile legate de acesta.

A 5. Management de proiect