Prof. univ. dr. ing. Andrei VASILESCU

Date de contact

Tel.: 0 21 242.12.08

E-mail: andrei.vasilescu@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Descriere activități de cercetare

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

 
Skip to content