Prof. univ. dr. ing. Cristian PAVEL

Date de contact

Telefon – Centrala: 021 315.82.00/115

E-mail: cristian.pavel@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Cristian C. Pavel a absolvit Facultatea de Utilaj Tehnologic din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti (UTCB) în anul 1980. a devenit doctor în Ştiinţe Tehnice – domeniul inginerie mecanică – în anul 2000 în cadrul U.T.C.B. cu teza intitulată “Cercetări privind comportarea dinamică a sistemului generator de vibraţii – maşină de construcţii”.

În prezent este profesor în cadrul Departamentului de Tehnologie Mecanică din cadrul U.T.C.B. şi conducător de doctorat în aceeaşi instituţie.

A participat la elaborarea a circa 30 de contracte de cercetare – proiectare, fiind coautor la două invenţii. Este autorul/coautorul a 24 de cărţi şi 127 de articole publicate în reviste de specialitate sau în volumele unor manifestări ştiinţifice.

Este membru al Societăţii Române de Mecanică Teoretică şi Aplicată (SRMTA), al Societăţii Române de Acustică (SRA) şi membru fondator al Asociaţiei Române pentru Tehnologii şi Echipamente de Mecanizare în Construcţii (AROTEM). De asemenea este redactorul şef al Revistei Sinteze de Mecanică Teoretică şi Aplicată (SMTA), membru în Colectivul de Redacţie al “Romanian Journal of Acoustics and Vibration (RJAV) şi membru în Consiliul Ştiinţific al ICECON (Institutul de Cercetări Echipamente pentru Construcţii).

Linkuri

Google Scholar    Research Gate     Researcher Id

Teme de cercetare doctorală 2023-2024

 
Skip to content