Prof. univ. dr. ing. Horațiu POPA

Date de contact

E-mail: horatiu.popa@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Horaţiu Popa a absolvit Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole din cadrul UTCB în anul 1993 având ca specializare Ingineria Geotehnică. A devenit doctor în domeniul Inginerie Civilă în anul 2002 cu menţiunea CUM LAUDE cu teza „Contribuţii la studiul interacţiunii teren-structură cu aplicare la lucrări subterane”. Teza de abilitare a fost susţinută în anul 2016 având titlul „Interacţiunea teren – structură în cazul lucrărilor de susţinere”.

Este Profesor în cadrul Departamentului de Geotehnică şi Fundaţii al UTCB şi director al Centrului de Cercetare în Ingineria Geotehnică CIG. A participat la peste 100 de proiecte de cercetare, proiecte tehnice sau studii geotehnice. Este verificator şi expert tehnic atestat pentru domeniul Af. Este autor sau co-autor a peste 90 de lucrări ştiinţifice (cărţi de specialitate şi articole publicate în reviste de specialitate sau volumele unor conferinţe internaţionale şi naţionale).

Principalele direcţii de cercetare: interacţiunea teren – structură, modelarea numerică a structurilor geotehnice, construcţii subterane în mediu urban – riscuri asociate şi controlul acestora.

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Teme de cercetare doctorală

Teme de cercetare doctorală 2018-2019