Fundamentele proiectării structurilor cu pereți de beton

Program postuniversitar de dezvoltare profesională continuă – Fundamentele proiectării structurilor cu pereți de beton în acord cu prevederile reglementării tehnice CR 2-1-1.1 revizuită

Înscrierea la curs se poate face accesând acest: https://forms.office.com/e/9v8u4PARrY

Instituția organizatoare

Universitatea Tehnică de Construcții București – Departamentul de Construcții de Beton Armat

Denumirea cursului

Fundamentele proiectării structurilor cu pereți de beton în acord cu prevederile reglementării tehnice CR 2-1-1.1 revizuite

Domeniul

Inginerie civilă/construcții civile, industriale și agricole

Tipul cursului

Program postuniversitar de dezvoltare profesională continuă a competențelor deja existente în suplimentul la diplomă

Grupul ținta căruia i se adresează cursul

Persoane fizice cu calificare universitară de nivel 6 (licență) în domeniul ingineriei civile

Obiectivele programului de formare profesională exprimate în competențele profesionale și rezultate ale învățării ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul

Durata de pregătire pentru realizarea obiectivelor propuse și numărul de credite

12 ore asistate, 38 ore neasistate și 2 credite transferabile

Data și programul cursului

23-24 martie (8 ore pe zi cu 2 ore pauze de cafea și prânz)

Numărul minim și maxim de participanți pentru un ciclu sau o serie de pregătire

Înscrierea la curs se poate face accesând acest link: https://forms.office.com/e/9v8u4PARrY

Mijloacele și metodele prin care se asigură transmiterea și asimilarea cunoștințelor și formarea deprinderilor practice necesare ocupației respective

Metode de predare asistate cu videoproiector și rezolvare de aplicații interactive.

Ocupațiile profesionale vizate de calificarea academică și/sau profesională

Limba de predare

Limba de predare a cursului este integral română.

Taxă /cursant

Taxa pentru fiecare cursant este de 860 lei cu TVA inclus (720 lei fără TVA) pentru ambele zile de curs. În taxa de participare sunt incluse 4 pauze de cafea, două prânzuri și broșura evenimentului în valoare de 320 lei. Taxa se achită la înscriere prin plată online sau transfer bancar folosind denumirea cursului PP-CR2, iar detaliile se pot găsi aici: https://utcb.ro/descopera/taxe/taxe-cursuri-postuniversitare/. Facturile se emit pe persoană fizică, pe baza unui contract colectiv, sau pe persoană juridică, pe baza unui contract individual. Pentru solicitarea facturilor se poate trimite email la contabilitate@utcb.ro. Contractele se semnează de părți la data desfășurării cursului. În cazul în care cursul nu se ține la data programată, din lipsă de participanți sau din cauza de forță majoră, taxa va fi returnată către contul din care s-a efectuat plata.

Procedura  de  evaluare  în  conformitate  cu  obiectivele  specifice  programului  de  formare profesională

Chestionar online de evaluare a cunoștințelor.

Actul de studii eliberat cursantului

Certificat de atestare  a competențelor profesionale.

 
Skip to content