Tabere studențești 2019

Metodologia privind organizarea taberelor studențești
Anexa 2 – Repartizarea numarului de studenți beneficiari pe Casele de Cultură