Atragerea de candidați (viitori studenți) la învățământul terțiar universitar ingineresc și pregătirea lor pentru cerințele pieței muncii actuale

2 iulie 2018

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 -2020, cu modificările si completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Ghidul Solicitantului Condiții Generale, Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014- 2020, cu modificările și completările ulterioare și Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice “ Bursa student antreprenor – măsură activă pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență”,

Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), în calitate de Lider Proiect anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor naționali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării proiectului cu titlul ”Atragerea de candidați (viitori studenți) la învățământul terțiar universitar ingineresc și pregătirea lor pentru cerințele pieței muncii actuale”, cod SMIS 124651, ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU), Axa Prioritara 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate, , Ghidul Condiții Specifice “Bursa student antreprenor – măsură activă pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență”, Apel de proiecte POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10.

Anunț selecție parteneri

Anexa 1 – Scrisoare_intenție

Anexa 2 – Fișa parteneriat

Anexa 3 – Grilă de calificare

Anexa4 – Grilă de evaluare

Raportul procedurii de selecție parteneri