Conf. univ. dr. Marioara BUTUCEA

Date de contact

Tel.: +4021 2427124

E-mail: maria.butucea@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

În prezent este conferențiar universitar în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. Participa in Programele  POCU – Cod SMIS 230/6/21/122333, cu contract individual ca expert formare continuă, nr. 593/10/10/2019. În Programul ROSE- Consiliere studenți si in  EuCONEXUS – Erasmus +,  2022. Alte activități de voluntariat.

Descriere activități de cercetare

A obținut titlul de Doctor în Științele Educației la Universitatea București (2009).  Fost Inspector general, Expert C.N.A.I.P si C.F.D.P. – M.E.N. În prezent este conferențiar universitar în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic și președintele Asociației Culturale INISLA. Are numeroase participări la conferințe naționale și internaționale în domeniul științe ale educației, cu o susținută activitate de cercetare și publicistică (5 cărți de autor și peste 50 articole), membru in 10 proiecte naționale și internaționale, 6 stagii pe perfecționare in tara si străinătate (Europa, China). Activități de voluntariat in Bridge for Education (SUA), scoli de vara (R. P. Chineza), Asociația Culturală Inisla. 

Domenii de cercetare: Educație, psihologia educației, multiculturalism,  filosofia științei, etica și integritate academica, sisteme de formare continuă, managementul calității totale.

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

 
Skip to content