CONSIMAT – practică studențească

20 noiembrie 2019

Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România, în parteneriat cu Universitatea Tehnică de Construcții București, implementează, începând cu data de 15.06.2018, proiectul ”Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul stagiilor de practică în domeniul tehnologiilor destinate orașelor inteligente și soluțiilor de infrastructuri integrate din zone urbane aglomerate-CONSIMAT”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, contract POCU/90/6.13/6.14/107505.
În cadrul proiectului, 250 de studenți înscriși la programele de licență sau de masterat din cadrul facultăților UTCB pot participa la activități de tip întreprindere simulate și stagii de practică la agenți economici.

Întreprinderea simulată este o metodă interactivă de învățare care vizează dezvoltarea spiritului antreprenorial.Scopul acestei metode didactice este dezvoltarea competențelor de afaceri ale studenților, prin simularea proceselor și a activităților care au loc într-o firma reală din domeniul construcțiilor/materialelor pentru construcții și relațiile acesteia cu alte firme și instituții.

Avantaje ale înscrierii la activitățile proiectului

Un student înscris la activitățile proiectului CONSIMAT beneficiază de:

  1. Consiliere și orientare profesională gratuită.
  2. Participare la activități de tip întreprindere simulată și stagiu de practică la agenți economici din domeniu.
  3. Oportunități de practică internațională.
  4. Premii în bani.
  5. Posibilități de angajare în cadrul firmelor partenere unde se efectuează stagiul de practică sau asistență și consiliere în vederea angajării în cadrul altor firme din sectorul construcțiilor/materialelor pentru construcții.
  6. Recunoașterea competențelor antreprenoriale dobândite în cadrul activităților întreprinderilor simulate prin eliberarea unor diplome în cadrul proiectului.
 
Skip to content