Universitățile europene au făcut schimb de bune practici cu privire la modelul educațional inovator

16 decembrie 2022

Reprezentanții EU-CONEXUS au fost prezenți la Conferința anuală a alianței CHARM-EU de la Barcelona, ​​13-14 decembrie. Conferința contribuie la transformarea Spațiului European al Învățământului Superior prin identificarea și evidențierea efectelor cooperării în cadrul alianțelor.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai Alianțelor Universitare Europene, studenți, personal și cadre universitare, factori de decizie politică, precum și părți interesate externe, pentru a le oferi oportunitatea de a discuta posibilitățile și acțiunile care trebuie întreprinse în timpul noii etape a Inițiativei Universităților Europene.

Amanda Sancho, (UCV), reprezentant EU-CONEXUS Inovații Academice și Prof. Alexandru Aldea (UTCB), Coordonatorul Academic al Programelor de Minor, au prezentat EU-CONEXUS Minor Programmes și au participat la sesiunea de discuții despre „Cele mai bune practici și reformă a politicilor universităților europene: Lecții învățate și Recomandări pentru viitorul alianțelor”. În cadrul sesiunii au împărtășit detalii despre procesul de dezvoltare și implementare privind conceptul, definirea programelor, argumentele pro și contra, realizările și provocările în implementarea programului pilot a două programe EU-CONEXUS de Minor.

În urmărirea scopului lor de a structura un „campus” interuniversitar, de a stimula transformarea instituțională și de a elimina barierele din calea colaborării transnaționale a instituțiilor de învățământ superior, EU-CONEXUS a proiectat și pilotat două programe de Minor comune pentru studenții de licență. Academicieni din 6 universități au co-creat conceptul programului de Minor (numit uneori specializare).

Aceste programe academice sunt un set interdisciplinar specific de cursuri în același domeniu de studii sau într-un domeniul diferit, personalizat de către studentul de licență dintr-un set de cursuri alese, care însumează 30 ECTS pe parcursul studiilor lor. Fiecare program de Minor include cinci arii tematice (sectoare); fiecare sector este compus din subiecte (un domeniu de studiu compus din unul sau mai multe cursuri cu un conținut similar sau compatibil). În total, fiecare program de Minor propune studenților o alegere de aproximativ 22 de cursuri. Fiecare curs durează un semestru și însumează 6 ECTS.

Pentru a le gestiona, a fost creată o rețea de ofițeri de Minor care să administreze procesul de selecție, mobilități și implementare, cu ajutorul EU-CONEXUS Smart Campus pentru mediul de învățare EU-CONEXUS.

După doi ani de implementare, implicarea a 87 de profesori și a 450 de studenți, aceste programe interdisciplinare și transsectoriale au dus la transformări instituționale, la curricule flexibile și la intensificarea managementului și recunoașterea automată a noilor formate de mobilități virtuale și mixte. Cu toate acestea, diferite obstacole, cum ar fi suprapunerea orarelor, coordonarea academică, calendarul academic comun rămân încă o mare provocare.

 
Skip to content