Mediu construit durabil

„Sustenabilitatea este un principiu conceptual cheie care trebuie luat în considerare în toate activitățile umane, inclusiv proiectarea, construcția, exploatarea, întreținerea, repararea și demolarea oricărei clădiri sau lucrări de inginerie civilă care formează mediul construit” [fib]. Elevii vor obține o imagine de ansamblu asupra liniei de viață civile, industriale, agricole, de alimentare cu apă și a construcțiilor de coastă. Vor afla despre impactul asupra mediului, pericolele naturale și antropice care afectează mediul construit de coastă, principiile circulare ale SBE (inclusiv social și economic) pentru clădiri (durabilitate, proiectarea mediului, evaluarea integrată a ciclului de viață), standardele și reglementările europene, provocările (scăzut) clădiri energetice cu un confort termic bun, tratarea deșeurilor, reducerea CO2).

 
Skip to content