POIM – 149728

UTCB \ Cercetează \ Proiecte MIFE \ POIM – 149728

Programul Operaţional Infrastructură Mare

Componenta 1: REACT-EU-Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generate de virusul SARS-COV-2

Axa prioritară: Protejarea sănătății populației în contextual crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU

Operațiunea: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale

Cod apel: POIM/964/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale – Cod proiect 149728

Titlul proiectului: Spațiu siguR pentru dEsfășurarea înVățământuluI uNiversitar – REVIN

Beneficiar: Universitatea Tehnică de Construcții București

Valoarea totală proiectului: 1.045.309,15 lei

Valoarea cofinanțării UE: 1.045.309,15 lei

Competitivi împreună!

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României (www.mfe.gov.ro)

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.mfe.gov.ro.

Scopul proiectului:

Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS-COV -2 în rândul studenților din Universitatea Tehnică de Construcții București, oferind mijloace de protecție și soluții de dezinfecție studenților precum și investiții în aparate de igienizare a aerului din universitate și aparate de scanare automată a temperaturii corporale a studenților ce au acces în incintele universității.

La finalizarea proiectului, Universitatea Tehnică de Construcții București va fi pregatită să furnizeze servicii educaționale de informare și consiliere a studenților privind transmiterea infectării cu SARS -COV 2, ceea ce va conduce la diminuarea riscului de propagare a infectiei cu SARS- COV-2 în universitate. Universitatea va demonstra creșterea capacității instituționale de gestionare a crizei sanitare, prin abordări inovative pentru prevenția primară a infectării cu COVID -19 și menținerea sănătății studenților, pentru depistarea la timp a persoanelor infectate din unitatea de învătământ.

De asemenea, va dispune de materiale necesare dezinfecției zilnice, pe perioada desfășurării activitatii didactice a intregului an universitar, a tuturor spațiilor universității utilizate în procesul de învățământ; va dispune de aparatura sanitară privind dezinfecția aerului cu purificatoare de aer (de tip nebulizatoare și/sau lămpi cu ionizare) ce asigură dezinfecția continuă a încărcăturii microbiene din aer în prezența persoanelor, contribuind astfel la prevenirea și limitarea infecției cu SARS COV-2.

Proiectul contribuie la creșterea accesului la servicii educaționale și a capacității de gestionare a crizei sanitare prin limitarea îmbolnăvirilor a unui număr de 250 de studenți (care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale de stat și burse sociale ocazionale) din Universitatea Tehnică de Construcții București precum și menținerea sănătății cadrelor didactice, didactice auxiliare și nedidactice care își desfășoară activitatea în unitatea de învățământ și intră în contact direct cu studenții din grupul țintă al proiectului.

Obiectivele specifice proiectului:

Rezultate așteptate:

Beneficiile proiectului:

  1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității procesului educațional la toate nivelurile;
  2. Accesul la resurse și servicii educaționale de calitate și în siguranță.

Perioada de implementare: 03.01.2022-02.06.2022

Mesaje-îndemn:

Sfaturi privind igiena și curățenia pentru a ține COVID-19 la distanță:

Pentru relații suplimentare: Ec. drd. Monica Florentina CALOPEREANU – manager de proiect, telefon: 0728881133, e-mail: monica.calopereanu@utcb.ro.

Skip to content