Plan strategic

UTCB \ Descoperă-ne \ Plan strategic

Planul strategic al Universității Tehnice de Construcții București (UTCB) își propune, pentru perioada 2020-2024, să contribuie la îmbunătățirea continuă a proceselor de educație și de cercetare științifică, a condițiilor de studiu pentru studenți și a vieții în campusurile universității, precum și a serviciilor interne și externe oferite de UTCB. Planul strategic se adresează comunității UTCB alcătuită din personalul didactic, de cercetare, didactic auxiliar, nedidactic, studenții la ciclurile de licență, masterat și doctorat, precum și cursanții de la programele de pregătire didactică, de conversie profesională și de formare și dezvoltare profesională continuă organizate de universitate.

Planul strategic conține obiective majore care pot fi urmărite și realizate în următorii patru ani. O universitate este un organism extrem de complex care nu poate fi supus la schimbări bruște generate de decizii radicale. De asemenea, experiența ultimilor 30 de ani arată că procesul de schimbare generat de o reformă perpetuă, bruscă și uneori neasumată de către comunitatea academică poate fi o piedică majoră în calea progresului educației și cercetării științifice deoarece generează instabilitate și impredictibilitate. Din aceste motive, planul strategic își propune să conserve tot ceea ce a funcționat bine în perioada 2016-2020, să îndrepte disfuncționalitățile observate și/sau semnalate de comunitatea UTCB și de factorii interesați relevanți și să valorifice oportunitățile previzionate. Planul strategic asumat de comunitatea UTCB va fi adus la îndeplinire de executiv, cu sprijinul Senatului universității și a întregii comunități academice. Implementarea planului strategic de către comunitatea UTCB, unită solidar prin prețuirea și dragostea pe care o avem față de universitate, va asigura viitorul de succes al UTCB ca pol regional de excelență în educație și cercetare

Pentru mai multe detalii accesați planul strategic 2020-2024.

Skip to content