Direcția tehnică și administrativă

Directorul tehnic și administrativ: ing. Pîrvan Daniela
Contact: daniela.parvan@utcb.ro

Directorul tehnic-administrativ, răspunde de îndeplinirea eficientă și în deplină concordanță cu legislația în vigoare, a următoarelor obiective generale, având ca atribuții:

Conducerea Direcției tehnică și administrativă are în subordine două birouri: