POC – SETTING

UTCB \ Cercetează \ Proiecte MIFE \ POC – SETTING

SETTING – Servicii tematice integrate în domeniul observării Pământului – o platformă naţională pentru inovare

Coordonator proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP)
Parteneri proiect: Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB), Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină (GEOECOMAR)
Perioada: 2021 (15 Ianuarie) – 2023 (30 Iunie)

Echipa UTCB:

Scop: Consolidarea cercetării și inovării în domeniul Științelor Pământului și creșterea participării în cercetarea europeană din domeniu.

Obiective:

  1. asigurarea vizibilității și accesului la date multi-disciplinare interoperabile, disponibile la nivel național şi internațional;
  2. dezvoltarea și implementarea de instrumente informatice moderne care să faciliteze standardizarea, integrarea și accesul la volume mari de date;
  3. coordonarea și operarea unei infrastructuri distribuite capabilă să ofere servicii, să faciliteze noi cercetări și să genereze noi produse pe baza acestora.

Rezultate:

  1. O platformă națională de cercetare eficientă populată cu servicii tematice în domeniul Științelor Pământului, dedicate unor diverse comunități de utilizatori (științifică, universitară, mediul privat, societate).
  2. Un inventar al infrastructurilor (organizațiilor) ce dețin date, produse și servicii relevante pentru domeniul Științelor Pământului. Informațiile obținute vor fi accesibile prin intermediul unor instrumente online moderne, particularizare pentru nevoile utilizatorilor.
  3. O bază de metadate ce descriu în detaliu datele, produsele și serviciile disponibile prin intermediul platformei, precum și regimul lor, modul de acces și licențele de utilizare asociate.

Proiectul SETTING este cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.Valoarea totală a proiectului: 3.943.497,65 RON
Din care cofinanțare FEDR: 3,154,798.12 RON (80%)
Cod MySMIS: 108206

Skip to content