POCU – 124651

UTCB \ Cercetează \ Proiecte MIFE \ POCU – 124651

DESCRIERE PROIECT – „Atragerea de candidati (viitori studenti) la invatamantul tertiar universitar ingineresc si pregatirea lor pentru cerintele pietei muncii actuale”

Prezentul proiect contribuie semnificativ la indeplinirea unei prioritati strategice urmarite prin POCU 2014-2020 – Educatie si competente intrucat obiectivele, rezultatele si indicatorii proiectului se dedica imbunatatirii sistemului educational din invatamantul tertiar universitar, prin proiectarea si implementarea de programe de studii complementare inovative viabile si atractive (ce vor avea statut de cursuri complementare, incluzand indeosebi si un curs/modul de antreprenoriat) care sa incurajeze semnificativ participarea studentilor si frecventarea studiilor la palierul invatamantului tertiar superior. Obiectivul general al proiectului consta in cresterea accesului si echitatii in invatamantul superior din Romania (adresandu-se in acest sens unui grup tinta de 500 persoane – din care 100 elevi si 400 studenti), in vederea diminuarii ratei de abandon al studiilor, prin asigurarea de sprijin financiar unui numar de 60 studenti apartinand categoriilor vulnerabile si prin cresterea atractivitatii ofertelor educationale complementare dezvoltate prin proiect (5 oferte educationale complementare noi si/sau imbunatatite), in special in ceea ce priveste antreprenoriatul, corelat cu imbunatatirea competentelor a unui numar de 84 cadre didactice din universitatile partenere implicare in proiect..

Obiectivele specifice sunt:

Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni. Proiectul este implementat în parteneriat cu Universitatea Politehnica din București, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea si S.C. Omega Trust S.R.L.

Valoarea totală a proiectului este de 6.898.447,03 lei, astfel: asistenţa nerambursabilă – 5.804.963,82 lei asistenţă financiară nerambursabilă prin Fondul Social European si 914.067,61 lei asistenţă financiară nerambursabilă din Bugetul naţional) si 179.415,60 lei cofinanţare din partea Beneficiarului. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020.

Pentru detalii suplimentare: S.l. dr. ing. Giorgian Neculoiu – Manager de proiect, tel: 0729388007, e-mail : neculoiu.giorgian@gmail.com

Skip to content