POR – Reabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea si echiparea

UTCB \ Cercetează \ Programe MDLPA \ POR – Reabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea si echiparea

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti (UTCB) anunta inceperea activitatilor proiectului „Reabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educationale universitare in cadrul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti – Facultatea de Cai Ferate, Drumuri, Poduri si Facultatea de Goedezie – corp c22 -tronson d+p+5e”, Cod SMIS 124535.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finantari nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 10: „Imbunatatirea infrastructurii educationale”, Prioritate de investitii 10.1 – Investitiile in educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie si formare”, Obiectiv specific 10.3 „Cresterea relevantei invatamantului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice competitive”.

UTCB, in calitate de Beneficiar, a incheiat un contract de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de Autoritate de Management si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov.

Proiectul va fi derulat in Municipiul Bucuresti in perioada 01.07.2020 – 30.06.2022, cu o valoare totala de 27.575.801,10 RON, din care finantarea nerambursabila este de 22.060.640,88 RON. Obiectivul general al proiectului este reabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educationale aferente corpului de cladire C22 – Tronson 2 – in vederea asigurarii accesului la servicii educationale de calitate in Facultatea de Geodezie, Facultatea de Cai ferate, Drumuri si Poduri si Facultatea de Inginerie in Limbi Straine, corelat cu cererea pe piata fortei de munca si sectoarele economice competitive pentru aceste specializari.

Masuri de interventie generale propuse a se realiza asupra corpului de cladire C22 Tronson D+P+4E+E5R

Lucrări de reabilitare si modernizare

Activităţi de extindere

Activităţi de dotare

Skip to content