POCU – 122333

UTCB \ Cercetează \ Proiecte MIFE \ POCU – 122333

DESCRIERE PROIECT – „Oferte educaţionale noi şi flexibile în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar tehnic conforme cu cerinţele pieţei muncii în schimbare”

Prezentul proiect contribuie semnificativ la indeplinirea unei prioritati strategice urmarite prin POCU 2014-2020 – Educatie si competente intrucat obiectivele, rezultatele si indicatorii proiectului se dedica imbunatatirii sistemului educational din invatamantul tertiar nonuniversitar si universitar, prin dezvoltarea a 7 oferte educationale noi sau readaptate in acord cu cerintele pietei dinamice a muncii. Obiectivul general al proiectului este cresterea ratei de acces si participarii in invatamantul tertiar non-universitar, a cresterii atractivitatii ofertelor educationale din invatamantul tertiar universitar si non-universitar, in scopul de a oferi programe de studii bazate atat pe nevoile cursantilor/studentilor dar si adecvate unei piete de munca aflata in continua miscare.

Obiectivele specifice sunt:

Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni. Proiectul este implementat în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea Valahia din Târgovişte, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea Politehnica Timişoara si S.C. Omega Trust S.R.L.

Valoarea totală a proiectului este de 5.997.102,69 lei, astfel: asistenţa nerambursabilă – 5.862.547,47 lei (5.085.576,87 lei asistenţă financiară nerambursabilă prin Fondul Social European si 776.970,60 lei asistenţă financiară nerambursabilă din Bugetul naţional) si 134.555,06 lei cofinanţare din partea Beneficiarului. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020.

Pentru detalii suplimentare: S.l. dr. ing. Giorgian Neculoiu – Manager de proiect, tel: 0729388007, e-mail : neculoiu.giorgian@gmail.com

Skip to content