POC – 150190

UTCB \ Cercetează \ Proiecte MIFE \ POC – 150190

Programul Operaţional Competitivitate
Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă
Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate
Obiectiv Specific OS 2.4 – Creşterea gradului de utilizare a Internetului
Acţiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE
Cod apel: POC/882/2/4/Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Cod proiect 150190
Titlul proiectului: Îmbunătățirea infrastructurii TIC în Universitatea Tehnică de Construcții București – eLife, eStudent
Beneficiar: Universitatea Tehnică de Construcții București
Valoarea totală proiectului: 1.358.142,97 lei
Valoare FEDR: 1.088.514,38 lei.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro.

Nota-de-informare-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personalDownload

Îmbunătățirea infrastructurii TIC în Universitatea Tehnică de Construcții București – eLife, eStudent

Scopul proiectului

Desfășurarea în condiții de prevenție a activităților didactice în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2, prin asigurarea accesului studenților care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale la procesul de învățare în mediul on-line. Contribuția proiectului la creșterea accesului la servicii educaționale și a capacității de gestionare a crizei sanitare prin limitarea îmbolnăvirilor a unui număr de 374 de studenți (care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale de stat și burse sociale ocazionale) din Universitatea Tehnică de Construcții București precum și menținerea sănătății cadrelor didactice, didactice auxiliare și nedidactice care își desfășoară activitatea în unitatea de învățământ și intra în contact direct cu studenții din grupul ținta al proiectului.

Obiectivele specifice proiectului:

  1. Asigurarea protejării sănătății studentilor și personalului din universitate în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin investiții în echipamente de de lucru de la distanță pentru studenți, de tipul laptopurilor, protecție și prevenție, promovând incluziunea socială care să conducă la creșterea capacității adecvate învățare, limitând numărul potențial de cazuri de infecție care ar trebui tratate în sistemul public de sănătate;
  2. Îmbunătățirea accesului la serviciile educaționale pentru 374 de studenți eligibili pentru burse sociale și burse sociale ocazionale, prin creșterea capacității de învățare și gestionare a crizei sanitare COVID-19;
  3. Dotarea cu latopuri a unui număr de 374 studenți care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale în cadrul Universității Tehnice de Construcții București în vederea obținerii unei capacități de învățare de la distanță adecvate și de gestionare a crizei sanitare, prin diminuarea riscului de propagare a infecției cu SARS – COV – 2 în sistemul public de educație universitară.

Rezultate asteptate:

  1. 374 laptopuri ce vor avea incluse și cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioada de minimum 24 de luni;
  2. Două anunțuri/comunicate de presă publicate timp de 3 zile (unul la debutul proiectului și unul la finalizarea proiectului);
  3. 411 etichete autocolante tiparite și lipite pe laptopurile achiziționate;
  4. 374 de studenți (care beneficiază de burse sociale de stat și burse sociale ocazionale) pentru care se asigură laptopuri în vederea facilitarii accesului la educație.

Beneficiile proiectului:

  1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității procesului educațional la toate nivelurile;
  2. Accesul la resurse și servicii digitale prin utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor;
  3. Facila gestiune a comunicării și a colaborării, dezvoltarea creativității și accesul la informație prin dispozitive mobile.

Perioada de implementare

16.08.2021-15.08.2022

Data anunț începere proiect

09.09.2022

Mesaje-îndemn

Sfaturi privind igiena și curățenia pentru a ține COVID-19 la distanță:

Deasemenea, pe site-ul Universității Tehnice de Construcții București, regăsim:

Pentru relații suplimentare: Ec. drd. Monica Florentina CALOPEREANU – manager de proiect, e-mail: monica.calopereanu@utcb.ro.

Skip to content