Direcția economică

Directorul economic: ec. Iancu Nicoleta Lucia
Contract: lucia.iancu@utcb.ro

Atribuțiile generale ale Direcției Economice sunt:

Direcția economică are în subordine două birouri:

Informatii in conformitate cu legea 544/2001