A fost lansată Metodologia de Calcul a Performanţei energetice a Clădirilor 2022 – Mc001

31 ianuarie 2023

Mc001 sau Metodologia de Calcul a Performanţei energetice a Clădirilor 2022 a apărut

în Monitorul Oficial nr. 46 Ordinul MDLPA nr. 16/2023 marți, 17 ianuarie 2023. Această  versiune revizuită a reglementării include numeroase noutăți tehnice care vor intra în vigoare treptat. Mai multe detalii pot fi găsite pe site-ul Ordinul Auditorilor Energetici din România, www.oaer.ro .

Metodologia, elaborată de un grup de experți dintr-un consorțiu condus de Universitatea Tehnică de Construcții din București (www.utcb.ro), va sta la baza schimbării de paradigmă în domeniul construcțiilor de clădiri, ajutându-i, în egală măsură, pe toți actorii importanți: autorități centrale și locale, auditori energetici pentru clădiri și proiectanți, executanți și pe beneficiari.

Autorități centrale și locale

Reglementarea precizează documentele care trebuie prezentate de constructori în diferite faze ale proiectării sau în vederea recepționării clădirilor noi (obligatoriu încadrate în categoria NZEB, clădiri cu consum de energie aproape de zero), respectiv a celor existente care se renovează. Formatul și conținutul noului CPE, certificat de performanță energetică, ușor de digitalizat, sunt în acord cu noile standarde europene și cu prevederile directivei de performanță energetică a clădirilor (EPBD), anticipând și o parte din efectele revizuirii acestei directive, așteptate în 2023. Exigențele tehnice impuse de Mc001 vor contribui substanțial la îndeplinirea angajamentelor actualizate ale autorităților naționale (a se vedea în acest sens Hotărârea nr. 1076/2021 pentru aprobarea Planului naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030), printre care menționăm – obținerea unei reduceri substanțiale a consumului de energie finală și a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru sectorul clădirilor, respectiv o creștere a procentului privind energia consumată din surse regenerabile până în 2030, iar ulterior o decarbonare a acestui sector până în 2050.

Proiectanți și auditori energetici

Metoda de calcul energetic din Mc001/2022, mai complexă decât cea din Mc001/2006 pe care o înlocuiește, este de tip modular, putând fi aplicată atât pentru situația unui apartament evaluat energetic independent (CPE de apartament), cât și pentru clădiri echipate cu sisteme complexe de instalații. Specialiștii vor putea utiliza încă din faza de proiectare Mc001 pentru conformarea clădirilor noi NZEB, fiind definit și procesul de verificare în diferite faze ale realizării unei clădiri noi sau renovării energetice a unei clădiri existente. Aceasta conține detalierea unui raport de conformare energetică sau al unui raport de audit energetic și sunt precizate piesele dintr-un dosar de certificare energetică, sau dosar de auditare energetică.  

Executanți

Pe baza noilor exigențe tehnice incluse în Mc001/2022 (obligativitatea ventilării mecanice a clădirilor nerezidențiale noi sau care se renovează, obligativitatea încadrării clădirii în limite maxime de consum de energie primară ș.a.m.d.), constructorii vor putea accepta mai ușor soluțiile tehnice pentru NZEB oferite corect de proiectanți. Iar pe de altă parte, constructorii vor putea, în cele din urmă, oferi beneficiarilor clădiri foarte performante energetic, în care calitatea mediului interior să fie asigurată, indiferent de condițiile exterioare climatice.

Beneficiari

Clădirile construite după noua reglementare Mc001 vor consuma mult mai puțină energie, deci facturile pentru energie electrică și termică vor fi substanțial mai mici. Diminuarea facturilor la energie va fi cu atât mai mare cu cât procentul minim admis de 30% privind energia consumată din surse regenerabile, va fi depășit. De asemenea, toate materialele de construcții și echipamentele de instalații utilizate vor fi mai sustenabile, mai fiabile și mult mai atent puse în operă, avantajele fiind cuantificate nu doar până la momentul predării la cheie a investiției, ci pe intreaga durată de viață a clădirii, conform conceptului de „cost global optim”.

Conf.dr.ing. Catalin LUNGU – manager de proiect din partea UTCB (leader de consorțiu) mulțumește, în numele prof.dr.ing. Radu-Sorin Văcăreanu-rector UTCB, grupului restrâns de experți care au contribuit substanțial la elaborarea acestei reglementări tehnice fundamentale pentru dezvoltarea sustenabilă a sectorului de clădiri din România. Mulțumim și colegilor auditori energetici care pe parcursul anchetelor publice au transmis puncte de vedere, corecții și completări. Mulțumim, de asemenea, reprezentanților beneficiarului direct al reglementării, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, care au înteles importanța exigențelor tehnice incluse în Mc001, implementându-le corespunzător. Mulțumim și conducerii ASRO care a pus la dispoziția autorilor standardele europene pe baza cărora au fost dezvoltate procedurile de calcul energetic. Și nu în ultimul rând, mulțumim reprezentanților antreprenorilor generali și producătorilor de materiale de construcții și echipamente de instalații care au contribuit la creșterea gradului de încredere în aplicarea practică a Mc001/2022.

Skip to content