Asist. univ. dr. ing. Alexandru JERCAN

Date de contact

Tel. ( centrală ): 021.242.12.08 / 285

E-mail: alexandru.jercan@gmail.com

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Absolvent al Facultăţii de Hidrotehnică din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii București (UTCB) în anul 2009 în domeniul de specializare Inginerie Sanitară și Protecţia Mediului. A devenit Doctor în Știinţe Tehnice în 2015 în cadrul UTCB cu o teză legată de Optimizarea proceselor de deferizare si demanganizare a apei”.

Actualmente Dl. A. N. I. Jercan este Asistent în cadrul Departamentului de Hidraulica, Edilitate si Protectia Mediului  al Facultăţii de Hidrotehnică din cadrul UTCB și Inginer Proiectant in cadrul companiei AJA Water Soft SRL. A participat la elaborarea a peste 30 de aplicaţii de finanţare (POS Mediu, POIM) studii de fezabilitate, proiecte tehnice și detalii de executie, asistenţă tehnică și consultanţă. Este autor/co-autor al 8 articole publicate în reviste de specialitate, congrese și conferinţe internaţionale și naţionale. A participat în proiecte internaţionale în: Republica Moldova, Uganda, Tadjikistan, Armenia și Albania.

Expert Alimentari cu Apa / Expert Apa Uzata / Mediu – Colaborator. Principalele activități și responsabilități: planificare, toate fazele de proiectare, documentații de licitație, asistenta tehnică pentru: Sisteme de alimentare cu apa, Sisteme de canalizare, CAD, Modelare Hidraulica, GIS si SCADA.

Membru în echipa de revizuire a normativului NP 133-2022 „Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților” – Volumele I si II.

Membru în echipa de organizare a Programului de studii postuniversitare de educație permanentă pentru perfecționarea profesională a adulților „OPERAREA STAȚIILOR DE TRATARE A APEI”.

Membru în Comisia Tehnică de Alimentări cu Apă si Canalizări – APPFE – Grup de lucru rețele de canalizare.

Din 2022 Verificator de proiecte atestat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației in domeniul SAAC – Sisteme de alimentare cu apa si de canalizare.

Domenii de expertiză: sisteme de alimentare cu apa, sisteme de canalizare.

Descriere activități de cercetare

Domenii de interes: tratarea apei destinata consumului uman, transportul si pomparea apei, colectarea si transportul apelor uzate, soluții bazate pe natura privind colectare apelor meteorice, epurarea apelor uzate.

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content