Asist. univ. dr. ing. Alina Anca VULPE

Date de contact

Tel.: 031 425.73.64

E-mail: alina.vulpe@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Descriere activități de cercetare

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content