Asist. univ. dr. ing. Daniel GAFTOI

Date de contact

Tel. ( centrală ): 021.242.12.08 / 285

E-mail: daniel.gaftoi@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Doctor inginer cu peste 13 ani de experiență în proiectarea structurilor hidrotehnice și peste 9 ani ca asistent universitar în cadrul Facultății de Hidrotehnică, Departamentul de Inginerie Hidrotehnică.

Bună stăpânire a diferitelor produse software pentru analiză în element finit și utilizator avansat al diferitelor programe utilizate în mod curent în proiectare. Am automatizat peste 90% din sarcinile repetitive din fazele de pre și post procesare folosind scripturi Python, cunoștințe pe care le-am dobândit ca hobby.

În anul 2022 am obținut atestarea tehnico-profesională Verificator de proiecte exigențele A7,B5,D5 – Rezistență mecanică și stabilitate, Siguranță și accesibilitate în exploatare, Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru construcții și amenajări hidrotehnice.

Activitate tehnică: consultanță, verificare tehnică, membru în diferite echipe de expertiză, proiectare în domeniul construcțiilor hidrotehnice de barare.

Descriere activități de cercetare

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content