Asist. univ. dr. ing. Flaviu NICĂ

Date de contact

E-mail: flaviu.nica@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

A absolvit Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri din cadrul Universității Tehnice de Construcții București în anul 2013 – licență și studiile de master specializarea Poduri și Tuneluri în anul 2015.

A participat la multiple proiecte dintre care menționăm: proiectare, asistență tehnică și monitorizare tuneluri de cale ferată dublă; proiectare de cale ferată simplă și dublă, activități în proiecte pentru transport urban pe șină, tren metropolitan și tramvai.

Domenii de expertiză: tuneluri de căi ferate și drumuri, căi ferate, infrastructură de transport

Descriere activități de cercetare

A obținut titlul de doctor în științe tehnice acordat de Universitatea Tehnică de Construcții București în anul 2019 în domeniul Ingineriei Civilă și Instalații – specializarea tuneluri pentru căi ferate și drumuri, cu teza de doctorat cu titlul: „Studiul tunelurilor executate la zi”.

În prezent este asistent universitar la Departamentul de Drumuri, Căi Ferate și Materiale de Construcție din cadrul Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri și membru în Centrul de Cercetare Drumuri și Aeroporturi. S-a evidențiat ca membru în echipa de implementare a mai mult de 10 proiecte naționale.

Domenii de cercetare: tuneluri, căi ferate, transporturi, transporturi verzi, modelare cu element finit, infrastructură urbană și regională

Linkuri cercetare

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content