Asist. univ. dr. ing. Gabriela IONESCU

Date de contact

Tel.: 0 21 242.12.08

E-mail: gabriela.ionescu@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Descriere activități de cercetare

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content