Asist. univ. dr. ing. Valentin RADU

Date de contact

Tel.: (centrala): 021 252.42.80 / 152;

E-mail: valentin.radu@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Descriere activități de cercetare

Linkuri

Google Scholar Research Gate ResearcherId

Skip to content