Conf. univ. dr. ing. Adrian BURLACU

Date de contact

Tel. (cabinet):-

E-mail: adrian.burlacu@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

A absolvit Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri în anul 2001 iar în anul 2011 a obţinut diploma de doctor cu teza „ Contribuţii privind influenţa modului de încercare asupra aprecierii comportării mixturilor asfaltice în exploatare”. Este conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Drumuri, Cai Ferate si Materiale de Constructii din Facultatea de Cai Ferate, Drumuri si Poduri, cu o experienţă profesională de peste 20 de ani în învăţământul superior. A fost prodecan în perioada 2016-2020 şi din 2020 ocupă funcţia de decan.

A participat la elaborarea și/sau revizuirea integrală a reglementărilor tehnice din domeniul construcțiilor de drumuri: Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru străzi, Normativ privind utilizarea geosinteticelor la structurile rutiere, Normativ privind lucrările de întreținere pentru remedierea degradărilor la îmbrăcăminți rutiere bituminoase pe drumurile naționale reabilitate, Normativ pentru întreținerea drumurilor naționale pe criterii de performanță și Normativ pentru proiectarea și execuția parcajelor pentru autoturisme.

În calitate de șef al Laboratorului de Drumuri a coordonat și a participat în cadrul mai multor programe de încercări de laborator atât pentru elaborarea de dozaje pentru diverse tipuri de mixturi asfaltice cât și pentru verificarea calității materialelor puse în operă la lucrări pentru infrastructura de transport rutier.

Din anul 2017 este trainer pentru formarea auditorilor de siguranța circulației și membru în cadrul Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor pentru auditul siguranței circulației din cadrul Autorității Rutiere Române (A.R.R.).

Din anul 2022 este Expert tehnic pentru subdomeniile de atestare tehnico-profesională: A4.1, B2.1, D2.1 – Rezistență mecanică și stabilitate, Siguranță și accesibilitate de exploatare, Igienă, sănătate și mediu înconjurător pentru drumuri(inclusiv podețe) și piste aeroportuare.

Domenii de expertiză: proiectarea drumurilor, a structurilor rutiere, activități de laborator pentru determinarea caracteristicilor materialelor utilizate la construcția drumurilor, siguranța circulației.

Descriere activități de cercetare

Domeniile de cercetare sunt în ingineria drumurilor, caracterizarea mixturilor asfaltice, utilizarea materialelor reciclabile la lucrările de drumuri și managementul siguranței rutiere. De asemenea, este interesat de aplicarea noilor tehnologii în ingineria transporturilor, de la materiale, proiectarea drumurilor până la transport durabil, eficiență energetică și managementul lucrărilor de întreținere.

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content