Conf. univ. dr. ing. Alexandru DIMACHE

Date de contact

Tel. (cabinet): 021 243.36.45

Fax: 021 243.36.45

Centrala: 021 242.12.08/256/255

E-mail: alexandru.dimache@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Alexandru Dimache este conferentiar universitar la Facultatea de Hidrotehnica a U.T.C.B., Departamentul de Hidraulica si Protectia Mediului. A participat la peste 400 de proiecte de cercetare, proiecte tehnice si studii de specialitate. Este co-autor a 5 carti de specialitate si autor sau co-autor a 80 de articole și lucrări publicate în reviste de specialitate și în cadrul unor conferințe naționale și internaționale, din care 15 articole publicate în reviste cotate ISI Thomson Reuters și în volume indexate ISI proceedings, 15 articole publicate în reviste și volumele unor manifestări științifice indexate în alte baze de date internaționale (BDI) și 50 de articole publicate în reviste și volumele unor manifestări științifice neindexate.). Este specialist in domeniile Dinamica Apei Subterane, Transportul Poluantilor in Mediul Subteran, Ingineria Mediului. Are calitatea de auditor si evaluator de mediu respectiv expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene.

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id