Conf. univ. dr. ing. Alexandru DIMACHE

Date de contact

Tel. (cabinet): 021 243.36.45

Fax: 021 243.36.45

Centrala: 021 242.12.08/256/255

E-mail: alexandru.dimache@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Alexandru-Nicolae Dimache este absolvent al facultății de Hidrotehnică din Universitatea Tehnică de Construcții București (1996), deține două masterate, în Gospodărirea Resurselor de Apă respectiv în Ingineria și Protecția Mediului în spațiul Rural și un doctorat în Inginerie Mecanică. Activează ca și cadru didactic în Departamentul de Hidraulică și Protecția Mediului din facultatea de Hidrotehnică începând cu anul 1996, având în prezent titlul de conferențiar universitar.

AlexandruNicolae Dimache a participat la realizarea a mai mult de 400 de studii (raport de mediu, raport privind impactul asupra mediului, bilanț de mediu, raport de securitate, raport de amplasament, evaluare adecvată), proiecte tehnice și de cercetare.

Are o largă experiență în domeniul protecției și ingineriei mediului fiind familiarizat cu normele legislative, politicile și strategiile naționale și europene din domeniu. Din anul 2022, este expert atestat – nivel principal pentru elaborare studii de mediu. Este membru în cadrul asociației profesionale: Asociația Română de Mediu (ARM 1998).

A activat și activează ca expert cheie de mediu în consorții ce au oferit asistență tehnică autorităților locale și Autorității de Management din cadrul Ministerului Mediului/ Ministerului Fondurilor Europene în etapele de elaborare și de implementare a proiectelor finanțate prin ISPA, POS Mediu și  POIM, fiind elaboratorul strategiilor de nămol, strategiilor de pierderi de apă și strategii de ape uzate industriale aferente proiectelor respective.

Din 2016 este decan al Facultății de Hidrotehnică din Universitatea Tehnică de Construcții București.

Descriere activități de cercetare

În anul 2003, Dimache Alexandru-Nicolae a obținut titlul de doctor în domeniul Inginerie mecanică, cu teza de doctorat, având titlul: “Contribuții la mișcarea fluidelor eterogene prin medii permeabile”.

În prezent, Dimache Alexandru-Nicolae este conferențiar în cadrul Departamentului de Hidraulică, Edilitate și Protecția Mediului, Facultatea de Hidrotehnică din cadrul Universității Tehnice de Construcții București. Activitatea sa de cercetare se concentrează pe următoarele domenii: Hidraulică, ingineria și protecția mediului, Managementul resurselor de apă subterană, Transportul poluanților în mediu.

Este autor și co-autor a unei cărți de aplicații pentru studenți, a două cărți didactice și a patru cărți științifice și peste 80 de lucrări științifice publicate în reviste de specialitate, conferințe, workshop-uri și simpozioane internaționale și naționale. A participat la numeroase proiecte de cercetare internaționale (de ex. FP7-ENV-2010.3.1.5-2, Tailored Improvement of Brownfield Regeneraytion in Europe) și naționale (de ex. POSCEE nr. 218/2010, Operațiunea 2.1.2. ID 660, Platforma de gestiune a apei subterane din mediul sedimentar in zone urbane , CEEX 616/03.10.2005 – Evaluarea și remedierea poluării istorice a stratelor acvifere prin tehnologii neconvenționale).

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content