Conf. univ. dr. ing. Ana Andreea VARTIRES

Date de contact

Tel.: 021 252.42.80 / 146

E-mail: andreea.vartires@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

A urmat cursurile Facultății de Instalații din cadrul UTCB (1992-1997), specializarea IEPA (Instalatii și echipamente pentru protecția atmosferei) absolvită cu diplomă de licență de merit. În paralel, în perioada 1993 – 1998 a studiat la Academia de Studii Economice Bucuresti, Facultatea de Relații Economice Internaționale, specializarea Tranzactii Internaționale.

Au urmat apoi Studii aprofundate la specializarea Management în Instalații (1997-1998) UTCB, Facultatea de Inginerie a Instalațiilor și Studii doctorale în alternanță (1998 – 2004) la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti și Universitatea din Liege (Belgia), obținând Diplomă de Doctor cu distincția CUM LAUDE in domeniul Inginerie civilă, lucrarea „Consumuri de energie pentru climatizarea cladirilor din sectorul tertiar”.

În ultimii 20 ani a susținut cursuri la disciplinele: Instalaţii de ventilare şi climatizare, Instalaţii de ventilare industriala şi protecţia atmosferei, Instalații și echipamente pentru asigurarea calității aerului, Servicii pentru clădiri (Hidrotehnică), Asigurarea calității în instalații, Utilizarea surselor de energie regenerabilă în instalații, Consumuri de energie în instalațiile de ventilare, climatizare și frig (Master EEIC), precum și cursuri în limba franceză (Equipements pour les batiments – FILS, Consommations d’energie dans le batiment, Exigences de confort et de qualite de l’air dans les ambiances – master EEITB, Assurance de la qualite dans les installations).

A participat la organizarea de noi laboratoare didactice și de cercetare în cadrul Departamentului de Instalații, prin punerea in functiune de standuri experimentale pentru lucrari de laborator, disciplina Instalatii de ventilare si climatizare – centrală didactică de tratare a aerului model A660 Hilton, stand experimental GUNT Ventilation Trainer HL 710, stand experimental Belimo, instalare stație meteorologica Almemo, agregat de tratare a aerului (în scop didactic) de la firma ROSENBERG România.

Este membru în mai multe asociaţii profesionale: ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România (A.I.I.R), SOcietatea ROmână pentru Protecţia Atmosferei (SOROPA), membru fondator și vicepreședinte al Ordinului Auditorilor Energetici din România (OAER).

Începând cu anul 2014 este membru în Comitetul Tehnic ASRO CT 113 Materiale pentru acoperisuri, izolații termice, fonice și pentru hidroizolații.

Se pot menționa de asemenea experiențele de verificator de proiecte (specialitatea Instalaţii termice It) și auditor energetic gradul I pentru construcții și instalațiile aferente. În calitate de colaborator a realizat Expertize termice, audituri energetice şi certificare energetică pentru clădiri rezidenţiale şi clădiri din sectorul terţiar din Bucureşti şi din ţară. Câteva clădiri importante pentru care s-au realizat lucrări de certificare energetică: centrul comercial Sun Plaza, clădirile de birouri Sema Parc, ansamblu rezidențial Delavrancea, Romfelt, show room Autoklass Ploiești, birouri Conpet Ploiești, cladire de birouri Vitan, clădiri de călători SNCFR, școli generale, etc. Realizarea de studii de Reabilitare termică pentru clădiri de locuit la faza PT+CS+DE (peste 100 blocuri).

Recent a participat la revizuirea Normativului privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare, I5-2022 și la elaborareaMetodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022.  

Domenii de expertiză – instalații de ventilare și climatizare, confort și calitatea aerului în clădiri, expertiză termică şi energetică a instalaţiilor din clădiri rezidenţiale şi terţiare, inspecţia instalaţiilor de ventilare şi climatizare.

Descriere activități de cercetare

Face parte din echipa Centrului de Cercetare – Eficiență energetică în clădiri (CEEC), entitate ştiinţifică integrată în structura Facultăţii de Inginerie a Instalaţiilor din cadrul UTCB.

A participat la numeroase contracte de cercetare dezvoltând aptitudini de cercetare în domeniul eficienței energetice, al confortului termic în clădiri, al calității mediului interior și al utilizării surselor regenerabile de energie în diferite instalații. În perioada 2014-2017 a coordonat proiectul de tip Parteneriat PN-II-PT-PCCA-2013-4-0569: INSIDE – STRATEGII INOVATIVE DE CONCEPTIE A SISTEMELOR HVAC PENTRU O CALITATE AMBIENTALA SUPERIOARA ÎN AUTOVEHICULE.

A fost membru în echipa de cercetare în 4 proiecte internaţionale și în alte 25 proiecte naționale din domeniul eficientei energetice, reabilitării instalațiilor de alimentare cu căldură, asigurării calității aerului în clădiri:

Brevet de invenție OSIM nr. 131782 din 30.08.2021 cu titlul „Dispozitiv de introducere a aerului in habitaclul unui autovehicul, cu mecanism de orientare si inchidere”, Titular: UTCB

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content