Conf. univ. dr. ing. Andrei Constantin OLTEANU

Date de contact

Tel: 021 242.12.08 / 274

E-mail: andrei.olteanu@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Activitatea tehnică desfăşurată în perioada 1996-2022 şi-a propus preluarea şi rezolvarea problemelor din domeniul geotehnicii şi fundaţiilor având în vedere pregătirea teoretică şi experienţa practică dobândită de în perioada precedentă (studii de specialitate în domeniul geotehnicii şi fundaţiilor, participarea directă la elaborarea documentaţiilor tehnice în domeniu, etc.).

Activităţile prestate se înscriu în următoarele domenii principale şi anume:

1. Elaborare de Documentaţii Geotehnice

2. Elaborarea de Rapoarte de Încercări de Laborator Geotehnic şi Încercări In Situ

3. Elaborare de Rapoarte Tehnice de Specialitate

4. Elaborarea de Proiecte Tehnice de Specialitate

5. Consultantă Tehnică de Specialitate

Descriere activități de cercetare

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

 
Skip to content