Conf. univ. dr. ing. Aurel SĂRĂCIN

Date de contact

Tel. (centrala): 021 242.12.08 / 241

E-mail: aurel.saracin@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Granturi si proiecte

 1. Urmărirea comportarii în timp a structurilor RFN (Rezervoare de Fermentare a Nămolului) din cadrul Stației de epurare ape uzate Glina prin activități topo-geodezice;
 2. Urmărirea deplasărilor și deformațiilor blocurilor din proxima vecinătate cu lucrările de înlocuire rețea de canalizare, prin tunelare, pe strada Schitului din București;
 3. Servicii de urmărire specială. Elaborare proiect: ”Variantă de Ocolire a Municipiului Iasi – Etapa I – Varianta sud – Obiect 1 – Varianta de Trafic Greu, sector km0+000 (DN28) ÷ km13 + 905 (DJ248)”;
 4. Consultanță în Topografie-Geodezie pentru proiectul “Hărți de hazard și de risc la inundații în bazinul hidrografic Prut-Bârlad“;
 5. Consultanță în Topografie-Geodezie pentru proiectul „Harti de hazard la inundatii si Planul pentru prevenirea, protectia si diminuarea efectelor inundatiilor în Spatiul Hidrografic Dobrogea Litoral;
 6. Determinarea tasărilor structurii Centrului Comercial CORA, aflat în construcţie, în oraşul Slobozia, jud. Ialomiţa;
 7. “Rețea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacității de a furniza competente superioare în domeniul geodeziei“. Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/63140. Domeniul major de intervenţie: 1.2 “Calitate în învățământul superior”;
 8. Urmărirea prin metode topografice a comportării structurii construcției Centrului Comercial CORA – Pantelimon din Bucureşti, în zona de intervenție a stabilizării tasării stâlpului J-12;
 9. Determinarea tasărilor structurii Centrului Comercial CORA – Pantelimon din Bucureşti.

Descriere activități de cercetare

Lucrări publicate în ultimii 10 anii

 1. Aurel Sărăcin – GPR Technique and Data for Achievement 4D Cadaster – Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol. 15(64), Nr. 1(2022), Series I: Engineering Sciences, Publishing House: Transilvania University Press, Subject(s): Engineering Sciences, ISSN (print): 2065-2119, ISSN (CD-ROM): 2065-2127, ISSN (online): 2971-9364, ISSN-L: 2065-2119, CNCSIS code: 491, DOI: https://doi.org/10.31926/but.ens.2022.15.64.1.4,
 2. Aurel Sărăcin – Intelligent Transportation and Telematics –  GEOMAT 2019, noiembrie 2019, Iasi, Romania, publicata in  RevCad Jurnal of Geodesy and Cadaster, no. 27/2019, AETERNITAS Publishing House Alba Iulia, ISSN 1583-2279, revistă indexată de ”SCIRIUS for scientific information only” și ”INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL”.
 3. Tudorel Clinci, Aurel Sărăcin, Aurel Negrila – Interferometric Radar Tehnology in Construction Monitoring – SGEM VIENNA GREEN 2018 SESSIONS, 3 – 6 DECEMBER 2018, Vienna, Austria.
 4. Aurel Saracin, Aurel Negrila, Tudorel Clinci – Possibilities for building monitoring, using terrestrial radar interferometry – GeoPreVi Symposium 2018, Geodesy for Smart Cities, 29 october 2018, Bucharest, Romania.
 5. Constantin Coșarcă, Aurel Sărăcin, Adrian Savu, Aurel Florentin Cătălin Negrilă – Monitoring the deformation of an industrial tank in the discharge and filling process – GeoPreVi Symposium 2018, Geodesy for Smart Cities, 29 october 2018, Bucharest, Romania.
 6. Aurel Saracin, Aurel Negrila, Tudorel Clinci – Monitoring System of Buildings or Landslides which Uses Terrestrial Radar Interferometry – Conferinţa Naţională cu participare internaţională „Comportarea in situ a Construcţiilor”, ediţia a 22-a, 12-13 Octombrie 2018, Bușteni, Romania.
 7. Aurel Sărăcin, Aurel Negrila, Constantin Coșarcă, Caius Didulescu, Adrian Savu – Telematics And Intelligent Transport – 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2018, DOI: 10.5593/sgem2018/2.2/S08.054, Albena, Bulgaria.
 8. Aurel Negrila, Constantin Coșarcă, Caius Didulescu, Adrian Savu, Aurel Sărăcin – Modeling bridges using terrestrial laser scanning – 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2018, DOI: 10.5593/sgem2018/2.2/S09.111, Albena, Bulgaria.
 9. Aurel Sărăcin – Using The Georadar Systems For Mapping The Networks Of Underground Utilities – ELSEVIER, Procedia Engineering (2017), Urban Subsurface Planning and Management Week, SUB-URBAN 2017, 13-16 March 2017, Bucharest, Romania.
 10. Constantin Coșarcă, Aurel Sărăcin, Adrian Savu, Aurel Negrila, , Paul Dumitru – A Design Solution Of The Monitoring System For Displacements And Deformations For An Express Road – SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-02-7 / ISSN 1314-2704, 29 June – 05 July, 2017, Vol. 17, Issue 22, 19-26 pp, DOI: 10.5593/sgem2017/22/S09.003, Albena, Bulgaria.
 11. Aurel Sărăcin, Constantin Coșarcă – 3D City Modeling: Techniques And Applications – GeoPreVi Symposium 2017, Smart Solutions For A Secure And Valuable Property, 14 september 2017, Bucharest, Romania.
 12. Aurel Sărăcin, Aurel Negrila, Constantin Coșarcă, Adrian Savu, Alexandru Calin – Georadar technique and microtunnelling – 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, Conference Proceedings, Volume II, GEODESY AND MINE SURVEYING, PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING, ISBN 978-619-7105-59-9 / ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2016B22, June 30 – July 06, 2016, Albena, Bulgaria.
 13. Aurel Sărăcin, Aurel Negrila, Constantin Coșarcă, Caius Didulescu, Adrian Savu – Investigations on the use terrestrial radar interferometry for bridges monitoring – 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, Conference Proceedings, Volume II, GEODESY AND MINE SURVEYING, PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING, ISBN 978-619-7105-59-9 / ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2016B22, June 30 – July 06, 2016, Albena, Bulgaria.
 14. Adrian Savu, Caius Didulescu, Aurel Saracin, Paul Dumitru, Aurel Florentin Negrila – Points of reference concerning adaptation of materials, teaching and learning tools in geodetic engineering – 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, Conference Proceedings, Volume III, EDUCATION AND ACCREDITATION IN GEOSCIENCES, ISBN 978-619-7105-67-4 / ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2016B22, June 30 – July 06, 2016, Albena, Bulgaria.
 15. C. Cosarca, A. Savu, A. Saracin, C. Didulescu, P.D.Dumitru – The importance of geodetic measurements techniques in the execution and modernization of tunnels – 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, Conference Proceedings, Volume II, GEODESY AND MINE SURVEYING, PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING, ISBN 978-619-7105-59-9 / ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2016B22, June 30 – July 06, 2016, Albena, Bulgaria.
 16. Paul Daniel Dumitru, Constantin Coșarcă, Aurel Sărăcin, Lavinia Afrodita Calin, Aurel Negrila – Geodesic support for environmental impact evaluation in the case of flooding risks – 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, Conference Proceedings, Volume II, GEODESY AND MINE SURVEYING, PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING, ISBN 978-619-7105-59-9 / ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/sgem2016B22, June 30 – July 06, 2016, Albena, Bulgaria.
 17. Aurel Sărăcin – Design and implementation a system for monitoring deformations of the sludge fermentation tanks (SFT) of the Wastewater treatment plant Glina – Conferinţa Naţională cu participare internaţională „Comportarea in situ a Construcţiilor”, ediţia a 21-a, 20-22 Octombrie 2016, Ploieşti , Romania.
 18. Aurel Sărăcin – Discretization of structures by finite element method for the displacements and deformation analysis – Volumul Simpozionului știintific al Facultații de Geodezie cu participare internatională –  “GeoPreVi 2015” – mai 2015.
 19. Constantin Coșarcă, Aurel Sărăcin, Aurel Florentin Negrilă, Adrian Savu – An appropriate solution of designing and accomplishing of a geodetic network for monitoring of the constructions – Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture, VOL 72, NO 2 (2015), pp 516-523, DOI:10.15835/buasvmcn-hort:11370.
 20. Adrian Savu, Constantin Coșarcă, Caius Didulescu, Aurel Sărăcin, Tudor Sălăgean – Making data bank for operating tunnels – Scientific Conference with International Participation – ”GEOMAT 2015” – November 5-6, 2015, Iasi, Romania.
 21. Caius Didulescu, Adrian Savu, Constantin Coșarcă, Aurel Sărăcin, Aurel Florentin Negrilă – Querying the component data of a graphical cadastral database using visual lisp program – ”GeoCAD 2014”, National Scientific Symposium with International Participation, May 09-10, 2014, Alba Iulia, Romania.
 22. Petre Iuliu Dragomir, Aurel Florentin Cătălin Negrilă, Aurel Sărăcin – Geodesic techniques used to monitoring the wind turbines towers – ”GeoCAD 2014”, National Scientific Symposium with International Participation, May 09-10, 2014, Alba Iulia, Romania.
 23. Aurel Sărăcin, Constantin Coşarcă, Adrian Savu, Aurel Negrilă – TBM (Tunnel Boring Machine) guidance systems for tunnel construction – ”GeoCAD 2014”, National Scientific Symposium with International Participation, May 09-10, 2014, Alba Iulia, Romania.
 24. Aurel Sărăcin, Constantin Coșarcă, Caius Didulescu, Adrian Savu, Aurel Negrilă – Using InSAR Technology for Monitoring vertical Deformation of the Earth Surface –  Proceedings of the 2nd European Conference of Geodesy & Geomatics Engineering (GENG ’14), Brasov, Romania, June 26-28, 2014, Advances in Environmental Development, Geomatics Engineering and Turism – Conference Proceedings, ISSN 2227-4359, ISBN 978-960-474-335-8, pag. 41-48, Brasov, Romania, June 26-28, 2014.
 25. Aurel Florentin Cătălin Negrilă, Constantin Coşarcă, Caius Didulescu, Aurel Sărăcin, Adrian Savu – Modern Technologies for Management of Historic Sites –  Proceedings of the 2nd European Conference of Geodesy & Geomatics Engineering (GENG ’14), Brasov, Romania, June 26-28, 2014, Advances in Environmental Development, Geomatics Engineering and Turism – Conference Proceedings, ISSN 2227-4359, ISBN 978-960-474-335-8, pag. 125-131, Brasov, Romania, June 26-28, 2014.
 26. Aurel Negrilă, Constantin Coșarcă, Caius Didulescu, Aurel Sărăcin, Adrian Savu – Technologies for Management of Historic Sites – publicat în Revista CONSTRUCTII, nr. 1/2013, ISSN 1221-2709, e-ISSN 2247-0328, INCD URBAN-INCERC, București, 2013.
 27. Aurel Sărăcin – Displacement and Deformation Measurement Using Ground Radar Interferometry Technique – JURNAL OF APPLIED ENGINEERING SCIENCES, nr. 1/2013, ISSN 2247-3769, ISSN-L 2247-3769 (Print) / e-ISSN 2284-7197, University of Oradea Publishing House, Faculty of Constructions and Architecture, Oradea, Romania, 2013. Jurnal indexat International Databases (IDB) – Ulrich’s, Index Copernicus, INSPEC, DRJI, EBSCO.
 28. Constantin Coşarcă, Caius Didulescu, Adrian Savu, Aurel Sărăcin, Gheorghe Badea, Ana Cornelia Badea, Aurel Negrilă  – Mathematical Models Used In Processing Measurements Made By Terrestrial Laser Scanning Technology – Proceedings of the 2013 International Conference on Applied Mathematics and Computational Methods in Engineering (AMCME 2013), Rhodes Island, Greece, pag. 184-188, July 16-19, 2013.
 29. Caius Didulescu, Adrian Savu, Constantin Coşarcă, Aurel Sărăcin, Gheorghe Badea, Ana Cornelia Badea, Aurel Negrilă  – A Modern Support For Training Geodetic Students In Romania – Proceedings of the 2013 International Conference on Education and Educational Technologies (EET 2013), Rhodes Island, Greece, pag. 162-165, July 16-19, 2013.
 30. Aurel Sărăcin, Alexandru Călin – Interferometric Bathymetry – principles and utility – Proceedings of the 1st European Conference of Geodesy & Geomatics Engineering (GENG ’13), Antalya, Turkey, October 8-10, 2013, Recent Advanced in Geodesy and Geomatics Engineering – Conference Proceedings, ISSN 2227-4359, ISBN 978-960-474-335-3, pag. 198-205, Antalya, October 8-10, 2013.
 31. Constantin Coşarcă, Paul Daniel Dumitru, Adrian Savu, Aurel Negrilă, Alexandru Călin, Aurel Sărăcin, Caius Didulescu – Geodesic Technical Assistance for Hazard and Flood Risk Maps in Hydrographic Space Prut – Barlad –  ”GEOMAT 2013”, Scientific Conference with International Participation, ”200 Years of Higher Tehnical Education in Romania”, Novenber 14-16, 2013, Iași, Romania, RevCad Jurnal of Geodesy and Cadaster, ISSN 1583-2279, revistă indexată de ”SCIRIUS for scientific information only” și ”INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL”.
 32. Aurel Sărăcin, Constantin Coşarcă, Adrian Savu, Aurel Negrilă – Analysis of displacements and deformations for a sludge fermentation tank (RFN4) of the wastewater treatment plant Glina –  ”GEOMAT 2013”, Scientific Conference with International Participation, ”200 Years of Higher Tehnical Education in Romania”, Novenber 14-16, 2013, Iași, Romania, RevCad Jurnal of Geodesy and Cadaster, ISSN 1583-2279, revistă indexată de ”SCIRIUS for scientific information only” și ”INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL”.
 33. Aurel Sărăcin – Design and implementation a system for monitoring deformations of the sludge fermentation tanks (RFN) of the wastewater treatment plant Glina –  ”GEOMAT 2013”, Scientific Conference with International Participation, ”200 Years of Higher Tehnical Education in Romania”, Novenber 14-16, 2013, Iași, Romania, RevCad Jurnal of Geodesy and Cadaster, ISSN 1583-2279, revistă indexată de ”SCIRIUS for scientific information only” și ”INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL”.
 34. Aurel Sărăcin, Constantin Coşarcă, Adrian Savu, Aurel Negrilă – Analysis of displacements and deformations for a sludge fermentation tank (RFN4) of the wastewater treatment plant Glina –  ”GEOMAT 2013”, Scientific Conference with International Participation, ”200 Years of Higher Tehnical Education in Romania”, Novenber 14-16, 2013, Iași, Romania, RevCad Jurnal of Geodesy and Cadaster, ISSN 1583-2279, revistă indexată de ”SCIRIUS for scientific information only” și ”INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL”.
 35. Petre Iuliu Dragomir, Dumitru Onose, Aurel Sărăcin, Gheorghe Badea, Caius Didulescu, Ana Cornelia Badea, Adrian Savu, Aurel Negrila, Tudorel Clinci – Modernization of study programs – goal of Romanian geodetic education – Jurnal of Geodesy and Cadastre, no. 10/2012, AETERNITAS Publishing House Alba Iulia, ISSN 1583-2279, International Conference on Cadastral Survey, 14-15 may 2012, University ”1 Decenbrie 1918” of Alba Iulia, 2012.
 36. Aurel Sărăcin, Constantin Coșarcă, Andreea Jocea – Dam deformation measurements using terrestrial interferometric techniques – Jurnal of Geodesy and Cadastre, no. 10/2012, AETERNITAS Publishing House Alba Iulia, ISSN 1583-2279, International Conference on Cadastral Survey, 14-15 may 2012, University ”1 Decenbrie 1918” of Alba Iulia, 2012.
 37. Aurel SĂRĂCIN – Signals and systems to behavior monitoring of the dams – Simpozionul international ‘GeoPreVi’ al Facultatii de Geodezie, Bucuresti, 12 – 13 mai 2011, 12 pagini (531-542), Editura CONSPRESS, Bucuresti.

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

 
Skip to content