Conf. univ. dr. ing. Cătălin TEODOSIU

Date de contact

E-mail: cteodosiu@yahoo.com

Curriculum Vitae

Vezi CV

Cătălin-Ioan Teodosiu este conferenţiar la Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor, Universitatea Tehnică de Construcții din București, în cadrul Departamentului Sisteme Termohidraulice şi Protecţia Atmosferei (STHPA). A absolvit Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor în anul 1996 ca şef de promoţie, iar în anul 1997 studiile universitare de masterat în cadrul aceleiaşi instituţii, specializarea « Managementul energiei ». De asemenea, Cătălin-Ioan Teodosiu a primit titlul de doctor în ştiinţe acordat de « Insitut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon) », Franţa, ca urmare a elaborării tezei de doctorat « Modélisation des systèmes techniques dans le domaine des équipements des bâtiments à l’aide des codes de type CFD » (2001).

Cătălin-Ioan Teodosiu este autor sau co-autor la peste 85 de lucrări ştiinţifice publicate sau prezentate în reviste şi conferinţe internaţionale de specialitate. De asemenea, Cătălin-Ioan Teodosiu este referent pentru mai multe reviste cotate ISI Thomson Reuters: Energy and Buildings, Building and Environment, International Journal of Thermal Sciences, Tunnelling and Underground Space Technology, Applied Energy, International Journal of Environmental Science and Technology, Scientia Iranica.

Principalele domenii de cercetare actuale sunt: modelare şi simulare CFD (« Computational Fluid Dynamics ») privind calitatea aerului interior şi optimizarea sistemelor de ventilare pentru situaţii de urgenţă în cadrul reţelei de metrou; studiul soluţiilor pentru clădiri cu consum foarte redus de energie (soluţii de sisteme de instalaţii eficiente energetic şi care utilizează surse de energie regenerabilă + soluţii de faţade inteligente).

Linkuri

Google Scholar    Research Gate    Researcher Id

Teme de cercetare doctorală

Teme de cercetare doctorală 2019-2020