Conf. univ. dr. ing. Cătălin TEODOSIU

Date de contact

Tel.: 0729 890 904

E-mail: catalin.teodosiu@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Consultanță tehnică eficiență energetică, certificare si audit performanta energetica, modelare numerică CFD (Computational Fluid Dynamics).

Descriere activități de cercetare

Cătălin-Ioan Teodosiu este conferenţiar universitar la Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor, Universitatea Tehnică de Construcții din București, în cadrul Departamentului Sisteme Termohidraulice şi Protecţia Atmosferei (STHPA). A absolvit Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor în anul 1996 ca şef de promoţie, iar în anul 1997 studiile universitare de masterat în cadrul aceleiaşi instituţii, specializarea « Managementul energiei ». De asemenea, Cătălin-Ioan Teodosiu a primit titlul de doctor în ştiinţe acordat de « Insitut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon) », Franţa, ca urmare a elaborării tezei de doctorat « Modélisation des systèmes techniques dans le domaine des équipements des bâtiments à l’aide des codes de type CFD » (2001).

Cătălin-Ioan Teodosiu este autor sau co-autor la peste 100 de lucrări ştiinţifice publicate sau prezentate în reviste şi conferinţe internaţionale de specialitate. De asemenea, Cătălin-Ioan Teodosiu este referent pentru mai multe reviste cotate ISI Thomson Reuters: Energy and Buildings, Building and Environment, International Journal of Thermal Sciences, Tunnelling and Underground Space Technology, Applied Energy, International Journal of Environmental Science and Technology.

Principalele domenii de cercetare actuale sunt: modelare şi simulare CFD (« Computational Fluid Dynamics ») sisteme de ventilare pentru situaţii de urgenţă în cadrul reţelei de metrou și soluții de desfumare pentru clădiri foarte înalte; studiul soluţiilor pentru clădiri cu consum foarte redus de energie (soluţii de sisteme de instalaţii eficiente energetic şi care utilizează surse de energie regenerabilă + soluţii de faţade inteligente cu colectoare solare); soluții de recuperare a căldurii din apele uzate de la obiectele sanitare.

Linkuri cercetare

Google Scholar    Research Gate    Researcher Id

Skip to content