Conf. univ. dr. ing. chim. Elena VULPASU

Date de contact

Tel. ( centrală ): 021.242.12.08 / 285

E-mail: elena.vulpasu@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Sunt absolventă a Facultății de Chimie Industrială, Universitatea Politehnica din București, promotia 1995. În 2008 am obținut titlul de doctor în științe tehnice în urma susținerii tezei de doctorat cu titlul “Optimizarea chimica a proceselor de coagulare-floculare în potabilizarea apei”.

Din 1997 sunt angajată a Facultății de Hidrotehnica din UTCB, ocupând în prezent funcția de conferențiar universitar.

În cadrul Colectivului de Alimentări cu Apă și Canalizări am participat la elaborarea a peste 50 proiecte tehnice și de cercetare ocupându-mă de componentele: calitatea apei potabile și a apei surselor, calitatea apei uzate, tratarea apei.

Am fost membru în echipa de revizuire a normativului NP 133-2022 „Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor;

Sunt membru în echipa de organizare a Programului de studii postuniversitare de educație permanentă pentru perfecționarea profesională a adulților „OPERAREA STAȚIILOR DE TRATARE A APEI”

Domenii de expertiză: studii de calitate apă potabilă, studii de calitate apă uzată, studii de tratabilitate.

Descriere activități de cercetare

Am fost membru în echipele de realizare a urmatoarelor proiecte de cercetare:

Domenii de interes: procese speciale de tratare a apei, procese de reținere/ degradare a disruptorilor endocrini din apa destinată consumului uman, procese de coroziune a materialelor din sistemul de alimentare cu apă.

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content