Conf. univ. dr. ing. Costin Ioan Coșoiu

Date de contact

Tel.(centrala): 021 252.42.80/ 152

E-mail: costinioan.cosoiu@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

În prezent este conferențiar la Departamentul de Hidraulică, Edilitate și Protecția Mediului (DHEPM) din Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB) și director al Laboratorului de Aerodinamică și Ingineria Vântului „Constantin Iamadi” (LAIV) din cadrul DHEPM-UTCB.

Dl. dr. Coșoiu își desfășoară activitatea didactică în principal în cadrul Facultății de Inginerie a Instalațiilor (FII) și în cadrul Facultății de Hidrotehnică (FH) din cadrul UTCB. Astfel, la FII, predă cursurile de „Hidraulică II”  și „Mașini Hidraulice” pentru ciclul de licență și cursul de „Complemente de mecanica fluidelor” pentru ciclul de master. La FH, pentru ciclul de master, dl. dr. Coșoiu predă cursul de „Hidraulică – Complemente II” (Introducere în CFD). În cadrul Universității Europene pentru Dezvoltare Durabilă și Inteligentă a Zonelor Urbane de Coastă (EU-CONEXUS) ține prelegeri în cadrul cursului „Energy from renewable resources I”.

Dl. dr. Coșoiu a obținut titlul de doctor în anul 2009 în domeniul ingineriei mecanice cu teza de doctorat cu titlul: „Contribuții la optimizarea proiectării și funcționării agregatelor eoliene”.

Descriere activități de cercetare

Activitatea de cercetare o desfășoară în principal în cadrul LAIV. LAIV este cea mai importantă infrastructură de cercetare experimentală din România în domeniul ingineriei vântului și una din cele mai importante din Europa. În cadrul laboratorului își desfășoară activitatea cercetători și doctoranzi din cadrul DHEPM și din alte departamente ale UTCB dar și colaboratori externi din alte universități.

Cercetările experimentale și numerice de ingineria vântului ce pot fi efectuate în cadrul LAIV se referă la următoarele tipuri de fenomene aerodinamice:

Dl dr. Coșoiu a fost director de proiect și investigator principal în cadrul a trei proiecte de cercetare câștigate prin competiție și membru în echipele de cercetare ale mai multor proiecte de cercetare finanțate din fonduri publice sau private.

Interesele de cercetare al d-lui dr. Coșoiu sunt: ingineria vântului, turbulență, CFD (Computational Fluid Dynamics), conversia energiei mecanice din surse nepoluante, hidraulică și mașini hidraulice.

Dr. Coșoiu este co-autor a peste 30 de lucrări științifice și membru fondator al Asociației Romane de Ingineria Vântului (ARIV).

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content