Conf. univ. dr. ing. Daniela-Ioana TEODORESCU

Date de contact

Tel.: 021 252.42.80 / 146

E-mail: daniela.teodorescu@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

A absolvit Facultatea de Instalații, secția Instalații pentru Construcţii, in 1988. Din 2007 este Verificator de proiecte pentru domeniile Is – instalații sanitare, It – instalații termice si Ig – instalatii gaze, la toate cerințele fundamentale din legea 10. Este, de asemenea, expert tehnic Is, It si Ig.

Domeniu de expertiza: instalații sanitare, instalații termice, instalatii gaze, instalații de stingere incendii, eficiență energetică

A participat la revizuirea integrală a reglementărilor tehnice din domeniul construcțiilor privind instalațiile termice și sanitare pentru grădinițe (NP011), școli (NP10), spitale (NP015), unități ambulatorii (NP022) și parcaje (NP024) și revizuirea parțială a normativului de proiectare execuție și exploatare instalații sanitare, indicativ I9. De asemenea, a participat la redactarea capitolelor privitoare la instalații la noile reglementările tehnice în construcții: Ghidul de intervenții integrate și Ghidurile de protecție și adaptare a clădirilor la inundații. Participa de asemenea la elaborarea normativului P118, securitatea la incendiu in cladiri.

Domenii de expertiză: instalații sanitare, instalații termice, instalații de stingere incendii, eficiență energetică. Are peste 250 de expertize tehnice in domeniul instalatiilor sanitare, termice si gaze in cladiri; de asemenea, elaborează expertize in domeniul sistemelor de alimentare cu apa si canalizare.

Face parte dintr-o serie de comisii tehnice la MLPDA, pentru verificarea reglementarilor tehnice.

Descriere activități de cercetare

A obținut titlul de doctor în științe tehnice acordat de Universitatea Tehnică de Construcții București în anul 1999 în domeniul ingineriei civile cu teza de doctorat cu titlul: „

“Studii numerice şi experimentale asupra mişcărilor turbulente cu suprafaţă liberă în domenii cu geometrie complexă”

În prezent este conferențiar la Departamentul de Sisteme Termo-hidraulice și pentru Protecția Atmosferei din cadrul Facultății de Inginerie a Instalaţiilor.

Domenii de cercetare: securitate la incendiu și hidraulică, curgeri turbulente, eficiență energetică.

Linkuri cercetare

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content