Conf. univ. dr. ing. Elena TULEI

Date de contact

Tel: 021 242.12.08 / 274

E-mail: elena.tulei@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Descriere activități de cercetare

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content