Conf. univ. dr. ing. Jorj Mădălin MIHAILOVICI

Date de contact

Tel.: (centrală ): 021.242.12.08 / 285

E-mail: madalin.mihailovici@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Domnul profesor Mihailovici și-a început activitatea didactică imediat după încheierea studiilor universitare la Facultatea de Hidrotehnică, în anul 1990, parcurgând toate etapele didactice: preparator (1990-1993), asistent (1993-1995), șef lucrări (1995-2000), conferențiar (2000-prezent). În perioada 1992-1998 a urmat cursurile Școlii Doctorale, obținând titlul de doctor în științe tehnice cu teza Contribuţii la determinarea influenţei amenajărilor hidrotehnice asupra mediului înconjurător şi soluţii de prevenire a efectelor negative. De asemenea, în anii 1992 și 1994 dl Mihailovici a urmat cursurile postuniversitare NATO ASI (Advanced Study Institute) „The International School of Water Resources Management”, respectiv „Defence from Floods and Floodplain Management”. În cei 29 ani de activitate în cadrul Facultății de Construcții, dl Mihailovici a contribuit la formarea a peste 1000 de absolvenți de hidrotehnică, predându-le disciplinele „Regularizări de râuri și îndiguiri”, “Combaterea Inundațiilor” „Ingineria apelor subterane”, „Ingineria Mediului”, „Irigații și Drenaje” sau „Resurse de apă”. De asemenea, în calitate de autor sau co-autor a publicat 4 cărți de specialitate și peste 50 de articole în publicații științifice naționale sau internaționale. Totodată, în perioada 1990 – 2004 a elaborat ca responsabil / membru al Catedrei / Departamentului, peste 100 de studii de specialitate: proiecte tehnice, studii de soluție, studii de impact asupra mediului etc. Totodată, experiența ca lider de proiect al procesului de business re-engineering implementat in cadrul Veolia Romania, a fost prezentata, in calitate de co-autor al cârtii de business „Îndrăznește”. Lansată în cadrul Summit-ului Opex Week: Business Transformation World Summit 2020,  în ianuarie 2020 Florida, SUA, cartea a devenit Best Seller pe Amazon în cadrul categoriei de transformare organizațională și managementul schimbării în luna februarie a aceluiași an. De asemenea, ea a fost inclusă în top 5 recomandări de către prestigioasa revistă CEO Today cu ocazia Word Creativity and Innovation Day.  

Întreaga activitate profesională și-a desfășurat-o în slujba apei, ocupând, începând cu anul 2005, diferite poziții de conducere atât în cadrul unor instituții publice cât și în cadrul unor companii private: consilier personal al Ministrului Mediului (2005), Director General Apele Române (2005-2006), Director General Veolia Apa Servicii (2008-prezent), Director General Apa Nova București (2015-prezent), Director de țară Veolia România (2017-prezent). Dintre activitățile notabile menționăm:

Pentru activitatea sa din perioada 2005-2006, dl Mihailovici a fost decorat în anul 2007 de Președintele României cu MERITUL AGRICOL în grad de MARE OFIȚER pentru „Întreaga activitate desfășurată în vederea asigurării și menținerii echilibrului ecologic”

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content