Conf. univ. dr. ing. Mihnea SANDU

Date de contact

Tel.: 021 252.42.80 / 146

E-mail: mihnea.sandu@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

A absolvit Facultatea de Instalații secția de Instalații și Echipamente pentru Protecția Atmosferei în anul 1995 și studii aprofundate specializarea Inginerie Hidraulică în anul 1996. Din anul 2011 este Verificator de proiect pentru domeniile Is – instalații sanitare, It – instalații termice la toate cerințele fundamentale din legea 10. Are peste 50 de proiecte execuție finalizate în domeniile de instalații termice și sanitare printre care se regăsesc hoteluri, spitale, spații comerciale și clădiri de locuit și peste 1000 de verificări tehnice la proiecte de instanții termice și sanitare.

A participat la revizuirea integrală a reglementărilor tehnice din domeniul construcțiilor privind instalațiile termice și sanitare pentru grădinițe (NP011), școli (NP10), spitale (NP015), unități ambulatorii (NP022) și parcaje (NP024) și revizuirea parțială a normativului de proiectare execuție și exploatare instalații sanitare, indicativ I9. De asemenea a participat la redactarea capitolelor privitoare la instanții la noile reglementările tehnice în construcții: Ghidul de intervenții integrate și Ghidurile de protecție și adaptare a clădirilor la inundații.

Domenii de expertiză: instalații sanitare, instalații termice, instalații de stingere incendii, eficiență energetică

Descriere activități de cercetare

A obținut titlul de doctor în științe tehnice acordat de Universitatea Tehnică de Construcții București și Institutul Național Politehnic din Grenoble în anul 2003 în domeniul ingineriei civile cu teza de doctorat cu titlul: „Dinamica de apariție și de dispariție a unei bule de gaz într-un lichid”.

În prezent este conferențiar la Departamentul de Sisteme Termo-hidraulice și pentru Protecția Atmosferei din cadrul Facultății de Inginerie a Instanțiilor și membru în Centrul de Cercetare Advanced Research Center for Ambiental Quality and Building Physics.

S-a evidențiat ca responsabil de proiect sau echipă în următoarele proiecte de cercetare:

Domenii de cercetare: eficiență energetică, securitate la incendiu și hidraulică – curgeri și fenomene de transfer.

Linkuri cercetare

Google Scholar Research Gate Researcher Id

Skip to content