Conf. univ. dr. ing. Ruxandra ENACHE

Date de contact

Tel.: 021 242 12 08

E-mail: ruxandra.enache@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

Domenii de expertiză

Consultanță tehnică de specialitate cu privire la răspunsul torsional al structurilor nesimetrice

Consultanță tehnică de specialitate cu privire la răspunsul torsional al structurilor simetrice, acționate de componentele de rotație ale mișcării terenului

Investigarea experimentală a comportării structurilor și monitorizare vibratorie

Investigarea experimentală și monitorizare vibratorie a barajelor

Descriere activități de cercetare

Proiecte de cercetare la care a participat :

Grant CNCSIS: Nr. 104/2007 Program Idei: Raspunsul torsional al cladirilor actionate de miscari ale  terenului induse de cutremure vrancene, 2007-2010, Director de proiect

Diagnosticarea siguranţei în exploatare şi a stării de degradare seismică pentru construcţii civile şi construcţii în transporturi pe baza măsurătorilor dinamice la scară naturală, PN-CD AMTRANS, 2001-2003; Membru în echipa de cercetare

Analiza avansată timp-frecvenţă a vibraţiilor cu aplicaţii în monitorizarea structurilor expuse acţiunilor dinamice extreme – Extreme Load Analysis (ELAN), Ceex, proiecte de cercetare-dezvoltare complexe, 2006-2008; Membru în echipa de cercetare

Soluţii tehnice integrate, structurale şi arhitecturale, tehnologii şi materiale avansate pentru reducerea riscului, creşterea siguranţei construcţiilor şi securităţii vieţii la acţiuni extreme (cutremur, impact-terorism, explozii,tornade etc).(RISKLESSCONS), PNCDI-Parteneriate, 2007-2010 ; Membru în echipa de cercetare

Evaluarea Riscurilor de Dezastre la Nivel Naţional (RO-RISK), 2016-2017 ; Membru în echipa de cercetare

Servicii tematice integrate în domeniul observării pământului – o platformă națională pentru inovare – 2021-2023, Membru în echipa de cercetare

Reducerea răspunsului structurilor susceptibile la torsiune utilizând un sistem de control activ, 2022, Proiect câștigat în competiția interna a UTCB, Membru în echipa de cercetare

Linkuri cercetare

Google Scholar Research Gate Researcher Id

 
Skip to content