Conf. univ. dr. ing. Sorin PERJU

Date de contact

Tel. ( centrală ): 021.242.12.08 / 285

E-mail: sorin.perju@utcb.ro

Curriculum Vitae

Vezi CV

Descriere activități și servicii

A absolvit Facultatea de Hidrotehnică secția Inginerie Sanitară și Protecția Mediului, obținând titlul de Inginer în anul 1995 și studii aprofundate specializarea Optimizarea Exploatării Lucrărilor Edilitare obținând titlul de Master în anul 1996.

A obținut titlul de doctor inginer în anul 2006 în urma susținerii tezei de doctorat cu titlul “Monitorizarea și optimizarea hidraulică a rețelelor de distribuție a apei în vederea reabiltării”. 

Din anul 2016 este Verificator de proiect pentru domeniile B9 – siguranța in exploatare pentru construcții edilitare și de gospodărie comunală, D – igienă, sănătate și mediu.

Din anul 2022 este Expert Tehnic atestat MDLPA pentru domeniul Saac – sisteme de alimentare cu apă și de canalizare.

Din anul 2015 este Diriginte de santier pentru domeniile: Construcții edilitare și de gospodărie comunală;  Construcții civile, industriale și agricole – categoria de importanță D.

De la finalizarea studiilor și până în prezent a participat in calitate de membru în echipă si director de proiect la peste 75 proiecte de cercetare, asistență tehnică, consultanță, prestări servicii și peste 200 de verificări tehnice pentru proiecte de infrastrucră hidroedilitară în localități.

A participat ca membru in echipa de revizuire și elaborare a normativului NP133/2013 „Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților” și ca director de proiect în echipa de elaborare a ghidului tehnic GP 127/2014  ”Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei”.

Domenii de expertiză: sistemele de alimentare cu apă și canalizare pentru localități rurale și urbane

Descriere activități de cercetare

A obținut titlul de doctor în științe tehnice acordat de Universitatea Tehnică de Construcții București în anul 2006 în domeniul inginerie mecanică cu teza de doctorat cu titlul: “Monitorizarea și optimizarea hidraulică a rețelelor de distribuție a apei în vederea reabiltării”. 

În prezent este conferențiar la Departamentul de Hidraulică, Edilitate și Protecția Mediului din cadrul Facultății de Hidrotehnică.  

A participat ca membru în echipă sau responsabil de proiect în următoarele proiecte de cercetare: 

Domenii de interes: eficiență energetică a sistemelor de pompare a apei; optimizarea hidraulică a rețelelor de transport și distribuție a apei; detecția, localizarea și evaluarea pierderilor de apă din sistemele de alimentare cu apă. 

Linkuri

Google Scholar Research Gate Researcher Id

 
Skip to content